Rekordmange søknader om fagområdeakkreditering

Onsdag 1. november var det frist for fagskolene å søke NOKUT om akkreditering av fagområder. Da fristen gikk ut, hadde det kommet inn 20 søknader.

– Det er gledelig at vi har mottatt så mange søknader om fagområdeakkreditering. For et år siden fikk vi ni søknader, som da var rekord, så det er en betydelig økning. Det tyder på at mange fagskoler ønsker å ta et større ansvar for egen utdanningskvalitet, sier Nina Waaler, direktør for akkreditering og tilsyn i NOKUT.

Gjennom en fagområdeakkreditering viser fagskolen at fagområdet har et godt fagmiljø, og at kompetanse og rutiner er på plass slik at de selv kan gjøre alle de vurderingene som NOKUT ellers gjør når vi behandler søknader om akkreditering av fagskoleutdanninger. Akkrediteringen kan gi dem fullmakt til å selv opprette nye studier innen et klart definert fagområde og til å gjøre endringer i de utdanningene fagskolen allerede tilbyr innen det samme fagområdet.

– NOKUTs ambisjon er at fagskolene skal ha flere faglige fullmakter. Det vil være bra for fagskolene, som da kan opprette utdanninger selv og ta et større ansvar for egen utdanningskvalitet, men også for NOKUT som vil kunne følge opp og bidra til å utvikle utdanningskvaliteten på andre måter enn hva vi har kapasitet til i dag, forklarer Waaler.

Institusjonsakkreditering for fagskoler

NOKUT har også fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utarbeide et forslag til kriterier for institusjonsakkreditering for fagskoler. Det vil gjøre at fagskolene kan bli helt selvakkrediterene og dermed ha fullmakt til å opprette alle utdanninger selv.

– Institusjonsakkreditering for fagskoler ligger noe lenger frem i tid, men når det kommer på plass, vil det bety mye for hele fagskolesektoren. Vi har god dialog med fagskolene og sektoren i arbeidet med kriteriene og skal levere forslaget til departementet før påske neste år, sier Waaler.

I slutten av oktober hadde NOKUT et møte med aktører fra fagskolesektoren for å diskutere arbeidet med institusjonsakkrediteringskriteriene og for å få erfaringer fra ordningen med fagområdeakkreditering. Et nytt møte med fagskolesektoren er planlagt i januar.

Del med andre