Nyheter

Illustrasjon med saks som klipper søyler i et diagram

Nytt budsjettkutt for NOKUT – frykter at det kan gå utover oppgavene

I regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022 foreslås det å kutte NOKUT med 5 millioner kroner. Et tilsvarende kutt ble også gitt i fjorårets budsjettforlik, samtidig som NOKUTs driftsmidler er redusert siden omorganiseringen av kunnskapssektoren i 2018. I sum betyr det at NOKUTs driftsmidler er tatt betydelig ned de siste årene. NOKUT-direktør Kristin Vinje frykter at kuttene kan få konsekvenser for NOKUTs evne til å løse viktige oppgaver.

Lærer som skriver på tavle

Motiverte lektorstudenter, men mange hopper av underveis

Lektorstudentene er godt motiverte for studiene, samtidig har utdanningene relativt høyt frafall. I en ny undersøkelse fra NOKUT kommer det frem at en del slutter fordi de vil studere noe annet, eller at de har mistet motivasjonen.