Nyheter

Logoer: HINN, Nord, USN og HVL

Godt kvalitetsarbeid ved fusjonerte flercampus-institusjoner

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Innlandet (HINN), Nord universitetet (NORD) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er nå godkjent. Høgskulen på Vestlandet (HVL) har fått frist til 1. juni 2020 for å rette opp enkelte mangler i kvalitetsarbeidet.

Les hele

Panelet på NOKUT-frokost 17. oktober

Spennende praksiseksempel fra HVL

Hva kjennetegner god praksis og hvordan får vi det til, spurte vi på frokostmøtet på Høgskulen på Vestlandet (HVL) torsdag 17. oktober. Selv om det ikke finnes et enkelt fasitsvar på spørsmålet, fikk vi høre fra noen som har løst praksis på en god måte.

Les hele