Nyheter

NOKUT akkrediterer master i rettsvitskap ved UiA og UiS

NOKUT har fatta vedtak om akkreditering av master i rettsvitskap frå Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS). Dei to universiteta kan dermed søkje Kunnskapsdepartementet om å etablere utdanningane.

Kunstfagskulane oppfyller krav til systematisk kvalitetsarbeid

NOKUT har no avslutta tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved fem kunstfagskular etter at manglar blei påpeikte i 2021. Fagskulane har retta opp feil og manglar, og dei oppfyller no alle vurderte krav til kvalitetsarbeid i fagskuletilsynsforskrifta.