Nyheter

Alle i komiteen på møte i Oxford

Samler lærerutdannerne på nasjonal konferanse

23. og 24. mai samler NOKUT nesten 160 deltakere fra lærerutdanningene og praksisskolene deres til to dager med inspirasjon og diskusjon om grunnskolelærerutdanningene (GLU). Erfaringsdeling, diskusjoner rundt utfordringer og spredning av god praksis er en rød tråd gjennom konferansen.

Les hele