Nyheter

Illustrasjon: To personer med forstørrelsesglass ser på skolebygninger

Nytt tilsyn ser på kvalitetsarbeidet ved fagskulane

Denne hausten startar NOKUT med periodisk tilsyn av kvalitetsarbeidet til fagskulane. Dette nye verkemiddelet gir ei systematisk oppfølging av fagskulane, på lik linje med høgskular og universitet.