Nyheter

Logo: NMBU

Slutt for erfaringsbasert masterstudium i eigedomsutvikling ved NMBU

NOKUT trekkjer tilbake akkrediteringa til det erfaringsbaserte mastergradsstudiet i eigedomsutvikling ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU). Revideringa viste at studietilbodet ikkje oppfyller alle krava i studietilsynsforskrifta. Særleg gjeld dette krava til innhald, nivå og fagmiljø.

Les hele

Illustrasjonsbilete frå eksamen

No kan du lese heile rapporten

I dag slepp vi rapporten om nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi i sjukepleiarutdanninga som blei gjennomført 18. desember 2017.

Les hele