Nyheter

Illustrasjonsbilde

Fem på den nasjonale lærerutdanningskonferansen

28. og 29. mai var 182 representanter fra alle de norske grunnskolelærerutdanningene og deltagere fra en rekke praksisskoler, organisasjoner og myndigheter samlet til en nasjonal lærerutdanningskonferanse. Vi snakket med fem av dem.

Les hele

Illustrasjonsbilde

Styrkjer utdanningssamarbeidet med Kina

18. april underskreiv Noreg og Kina avtale om gjensidig godkjenning av kvalifikasjonar innan høgare utdanning. Målet er fleire fagleg relevante utvekslingsavtalar mellom norske og kinesiske universitet og høgskular.

Les hele

Logo: NMBU

Slutt for erfaringsbasert masterstudium i eigedomsutvikling ved NMBU

NOKUT trekkjer tilbake akkrediteringa til det erfaringsbaserte mastergradsstudiet i eigedomsutvikling ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU). Revideringa viste at studietilbodet ikkje oppfyller alle krava i studietilsynsforskrifta. Særleg gjeld dette krava til innhald, nivå og fagmiljø.

Les hele