Nyheter

Illustrasjon: To personer med forstørrelsesglass ser på skolebygninger

Nytt tilsyn ser på kvalitetsarbeidet ved fagskulane

Denne hausten startar NOKUT med periodisk tilsyn av kvalitetsarbeidet til fagskulane. Dette nye verkemiddelet gir ei systematisk oppfølging av fagskulane, på lik linje med høgskular og universitet.

Kristin Vinje

Kristin Vinje ny NOKUT-direktør

Styret i NOKUT har ansatt Kristin Vinje som ny administrerende direktør. Vinje kommer fra stillingen som dekan ved avdeling for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania.

Bilder av ulike fagskoleutdanninger

Nå får fagskoleutdanningene felles klassifiseringssystem

Systemet vil gjøre det mye lettere å sammenligne kunnskap om fagskolesektoren, uavhengig av hvor kunnskapen kommer fra. Felles klassifiseringssystem for fagskoleutdanninger (FKF) er utviklet i samarbeid mellom Diku, NIFU, NOKUT og NSD i dialog med SSB.