Nyheter

Professor Knut Mørken er vinner av NOKUTs ærespris

På NOKUT-konferansen 2024: Kvalitet i klemme? torsdag 8. februar ble NOKUTs ærespris delt ut. Vinneren av prisen er Knut Mørken, professor i matematikk og visedekan for utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Disse er nominert til NOKUTs ærespris

NOKUT ønsker å hedre en person som har gjort en ekstraordinær innsats for utdanningskvalitet, og 13 kvinner og menn er med på listen over nominerte. Prisen deles ut på NOKUT-konferansen 8. februar 2024.

Fra utdelingen av NOKUTs ærespris 2019, som gikk til Berit Kjeldstad

Nå kan du nominere kandidater til NOKUTs ærespris

Som en del av 20-årsjublieet vil NOKUT dele ut en ærespris til en person som har gjort en ekstraordinær innsats for utdanningskvalitet i Norge. Nominasjonsprosessen er nå åpnet, og alle har mulighet til å nominere kandidater.