Nyheter

Logo: NOKUT

Fagmiljørapport skal starte diskusjon og knuse myter

Endringer i utdanningssektoren har skapt et behov for diskusjoner om hvordan "det gode fagmiljøet" ser ut og hvordan dette best kan reguleres. Med vår nye rapport ønsker vi å legge til rette for økt kunnskap og oppmerksomhet om dette. Samtidig bidrar rapporten til å avdekke misoppfatninger og knuse myter om NOKUTs krav til fagmiljøene.

Les hele

Logo: MF

Kvalitetsarbeidet ved MF godkjent

NOKUT har i dag godkjent det systematiske kvalitetsarbeidet ved MF vitenskapelige høyskole for teologi, religion og samfunn. Ved første vurdering fant den sakkyndige komiteen enkelte mangler. De er nå rettet opp.

Les hele

Forside NOKUT – Året 2018

Året 2018: Mange ønsker fag- og yrkesopplæringen godkjent

NOKUT har mottatt 1 457 søknader om sidestilling av fag- eller yrkesopplæring fra utlandet med tilsvarende norske fag- eller svennebrev siden oppstarten i 2016. I 2018 fikk 253 fagarbeidere sidestilt utdanningene sine. De fleste kom fra Polen og var trevaresnekkere.

Les hele

Logo: Studiebarometeret

Mange studenter mener de er for dårlig forberedt for høyere utdanning

Nye tall fra Studiebarometeret er nå lansert. I årets undersøkelse har vi for første gang spurt studentene om hvordan de opplevde overgangen fra videregående opplæring til høyere utdanning. Mange trekker fram at de er for dårlig forberedt for akademisk skriving, tekstforståelse og evne til kritisk tenkning.

Les hele

Logo: Høgskulen på Vestlandet

Nytt doktorgradprogram ved Høgskulen på Vestlandet

NOKUT har i dag akkreditert ph.d.-studiet Helse, funksjon og deltagelse ved Høgskulen på Vestlandet. Med dette har høgskulen tre doktorgradprogram. NOKUT har óg gitt høgskulen tilsegn om akkreditering for ph.d.-studiet Responsible Innovation and Regional Development.

Les hele