Nyheter

Forsiden på årsrapporten

2021 – et utfordrende år, men NOKUT leverte

Fjoråret ble et spesielt år for oss i NOKUT. I tillegg til den pågående pandemien besluttet Kunnskapsdepartementet våren 2021 at arbeidet med utenlandsk utdanning skulle flyttes ut av NOKUT. Det har vært krevende, men NOKUT har likevel levert tilnærmet etter planen.

Studentene er lei av nettundervisning og savner det sosiale

Koronapandemien gjør fortsatt studielivet vanskeligere. Et flertall av studentene blir mindre motiverte av digital undervisning og savner det sosiale læringsmiljøet. Samtidig bruker de omtrent like mye tid på studiene som før, og flere har jobbet ekstra i helsevesen, skoler og barnehager ved siden av. Dette viser årets utgave av Studiebarometeret.