Nyheter

Godkjent kvalitetsarbeid ved fire høyskoler

Ansgar høyskole, Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Lovisenberg diakonale høgskole oppfyller alle kravene til systematisk kvalitetsarbeid. I tillegg har Høgskulen i Volda fått godkjent kvalitetsarbeidet etter oppretting.