Nyheter

Forside NOKUT – Året 2018

Året 2018: Mange ønsker fag- og yrkesopplæringen godkjent

NOKUT har mottatt 1 457 søknader om sidestilling av fag- eller yrkesopplæring fra utlandet med tilsvarende norske fag- eller svennebrev siden oppstarten i 2016. I 2018 fikk 253 fagarbeidere sidestilt utdanningene sine. De fleste kom fra Polen og var trevaresnekkere.

Les hele

Logo: Studiebarometeret

Mange studenter mener de er for dårlig forberedt for høyere utdanning

Nye tall fra Studiebarometeret er nå lansert. I årets undersøkelse har vi for første gang spurt studentene om hvordan de opplevde overgangen fra videregående opplæring til høyere utdanning. Mange trekker fram at de er for dårlig forberedt for akademisk skriving, tekstforståelse og evne til kritisk tenkning.

Les hele

Logo: Høgskulen på Vestlandet

Nytt doktorgradprogram ved Høgskulen på Vestlandet

NOKUT har i dag akkreditert ph.d.-studiet Helse, funksjon og deltagelse ved Høgskulen på Vestlandet. Med dette har høgskulen tre doktorgradprogram. NOKUT har óg gitt høgskulen tilsegn om akkreditering for ph.d.-studiet Responsible Innovation and Regional Development.

Les hele

Berit Kjeldstad

Berit Kjeldstad tildelt NOKUTs ærespris

Professor og tidligere prorektor ved NTNU Berit Kjeldstad er tildelt NOKUTs første ærespris for sin iherdige innsats for å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningen de siste 15 årene. Hun mottok prisen på NOKUTs Utdanningsfest 30. januar.

Les hele