Nyheter

Alle i komiteen på møte i Oxford

Samler lærerutdannerne på nasjonal konferanse

23. og 24. mai samler NOKUT nesten 160 deltakere fra lærerutdanningene og praksisskolene deres til to dager med inspirasjon og diskusjon om grunnskolelærerutdanningene (GLU). Erfaringsdeling, diskusjoner rundt utfordringer og spredning av god praksis er en rød tråd gjennom konferansen.

Les hele

Logo: NOKUT

Fagmiljørapport skal starte diskusjon og knuse myter

Endringer i utdanningssektoren har skapt et behov for diskusjoner om hvordan "det gode fagmiljøet" ser ut og hvordan dette best kan reguleres. Med vår nye rapport ønsker vi å legge til rette for økt kunnskap og oppmerksomhet om dette. Samtidig bidrar rapporten til å avdekke misoppfatninger og knuse myter om NOKUTs krav til fagmiljøene.

Les hele

Logo: MF

Kvalitetsarbeidet ved MF godkjent

NOKUT har i dag godkjent det systematiske kvalitetsarbeidet ved MF vitenskapelige høyskole for teologi, religion og samfunn. Ved første vurdering fant den sakkyndige komiteen enkelte mangler. De er nå rettet opp.

Les hele