Nyheter

Undersøkelser flyttes fra NOKUT til HK-dir

Fra 1. januar 2025 overføres ansvaret for gjennomføringen av Studiebarometer-undersøkelsene og underviserundersøkelsen fra NOKUT til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

I hamn med mange viktige oppgåver

NOKUTs 20-ende år var både innhaldsrikt og travelt. Trass i mange parallelle prosessar og vekst i dei ordinære oppgåvene, stigande tal på søknader og eit stramt budsjett har NOKUT levert godt og kan vise til god måloppnåing i samsvar med den nye strategien, NOKUT 2030: Sikre kvalitet, skape tillit.