Nyheter

Kunstfagskolene oppfyller krav til systematisk kvalitetsarbeid

NOKUT har nå avsluttet tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved fem kunstfagskoler etter at mangler ble påpekt i 2021. Fagskolene har rettet opp feil og mangler, og de oppfyller nå alle vurderte krav til kvalitetsarbeid i fagskoletilsynsforskriften.