Nyheter

Originalfoto: I AM NIKOM / Shutterstock.com

NOKUT leverer gode resultater

2022 var et spesielt og krevende år for hele samfunnet. For NOKUTs del var året preget av organisatoriske endringer, stor arbeidsbelastning og stram økonomi. Likevel har vi levert godt på oppgavene våre.

NOKUT akkrediterer master i rettsvitenskap ved UiA og UiS

NOKUT har fattet vedtak om akkreditering av master i rettsvitenskap fra Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS). De to universitetene kan dermed søke Kunnskapsdepartementet om å etablere utdanningene.