Webinar: Hva betyr ESG for kvalitetssikring i Norge? Kvalitetssikring i norsk høyere utdanning: ESG og dens betydning for høyskoler, universiteter og europeiske universitetsallianser

NOKUT inviterer til webinar der vi gir en innføring i ESG og hvordan det påvirker nasjonal kvalitetssikring og norsk regelverk.

Det norske systemet for kvalitetssikring av høyere utdanning bygger på sentrale avtaler i Bologna-prosessen. Gjennom avtalene har Norge forpliktet seg til at standardene og retningslinjene i Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) skal være førende for kvalitetssikrings- og kvalitetsutviklingsarbeidet, både for universitetene, høyskolene og for NOKUT. I praksis betyr dette at NOKUTs eksterne kvalitetssikring og det interne kvalitetsarbeidet ved universitetene og høyskolene følger ESG-standardene.

På webinaret vil vi gi en innføring i ESG og hvordan det påvirker nasjonal kvalitetssikring og norsk regelverk. Vi spør også hvordan EGS påvirker internasjonalt samarbeid igjennom universitetsallianser, og vi spør hva universitetene og høyskolene bør være oppmerksomme på slik at de til enhver tid leverer studietilbud i tråd med ESG.

Program:

09:00 Velkommen ved Kristin Vinje, administrerende direktør i NOKUT

09:10 Rollen til ESG i høyere utdanning, Philipp Friedrich, seniorrådgiver i avdeling for regelverk og tilsyn i NOKUT

09:30 Hvordan påvirker ESG nasjonal kvalitetssikring?, Hedvig Maria Bergem, seniorrådgiver i avdeling for regelverk og tilsyn i NOKUT

09:50 Pause

10:00 Hvordan forholder sektoren seg til ESG i dag? Kommentarer ved:

  • Ole-Jørgen Torp, studiesjef ved NMBU
  • Jonny Roar Sundnes, seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo
  • ESG, europeiske universitetsallianser og internasjonalt utdanningssamarbeid, Ieva Serapinaite, seniorrådgiver ved HK-dir.

10:45 Diskusjon, kommentarer og erfaringer fra deltakerne, ledet av Peter Brandsrup, kommunikasjonssjef i NOKUT

Påmelding


Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer personopplysninger om deg til bruk for det aktuelle arrangementet. I etterkant hender det også vi sender ut et spørreskjema for evaluering av arrangementet. Opplysningene deles ikke med andre. Sjekk personvernerklæringen: www.nokut.no/personvern

Total: 0 kr

Del med andre

  • Tid:

    -
  • Påmeldingfrist: