Fagseminar om læring og vurdering i anatomi, fysiologi og biokjemi

NOKUT inviterer til fagseminar om læring, vurdering og utvikling av nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB) fredag 7. juni 2024.

NOKUT arrangerer nasjonal deleksamen i emnet anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB) i sykepleie. Formålet med nasjonal deleksamen er både kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Faginnholdet og læringsutbyttene til studentene ved universiteter og høyskoler er lik, eksamen er lik, men undervisningen legges opp ulikt. Dette gir oss unike mulighet til å sammenlikne og dele erfaringer på tvers av campuser og institusjoner.

Målet med seminaret er å inspirere, diskutere og dele erfaringer og kunnskap om undervisning og læring i AFB. Seminaret skal:

 • gi innsikt i analyser og kunnskap fra sammenliknende data gitt fra nasjonal deleksamen
 • gi mulighet for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom institusjonene, og mellom NOKUT og institusjonene
 • videreutvikle kunnskap om hvordan stimulere til læring og god kvalitet i undervisningen i AFB
 • gi mulighet til å påvirke veien videre med nasjonal deleksamen

Seminaret er åpent for alle interesserte. Det er rettet mot undervisere og emneansvarlige i AFB samt alle andre med interesse for sykepleieutdanning.

NOKUT dekker konferanseavgift, men hver deltaker må bekoste sin egen reise.

Når: Fredag 7. juni kl. 9.00–15.00
Hvor: Radisson RED Oslo Airport

Påmeldingsskjema finner du nederst på denne siden.

Program

8.30

 • Registrering og morgenkaffe

9.00

 • Velkommen
  Maria Karlsen og Marte Pedersen, NOKUT

9.15

 • Vurderingskvalitet i nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi
  Øystein Guttersrud, UiO/ OsloMet

Tid til spørsmål

10.30

 • Pause

10.45

 • Erfaringsdeling
  Fred-Ivan Kvam, HVL Bergen – Erfaringer med undervisning på campus
  Ann Kristin Brimi, Nord Universitet – Erfaringer med nettbasert undervisning

Tid til spørsmål

11.30

 • Lunsj

12.30

Les gjerne igjennom dokumentet før seminaret

12.45

 • Gruppearbeid rundt “Læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for AFB”
  – Hva kan fjernes fra dokumentet nå i løpet 2024?
  – Hva kan endres på lenger sikt? 

13.30

 • Pause

13.50

 • Panelsamtale – erfaringsdeling
  – Hva er god undervisning i AFB?
  – Hvordan engasjere studentene?
  – Hvordan har nasjonal deleksamen påvirket undervisning og fagmiljø?

  Daniel Tørresvoll Stabu, leder NSF student
  Marianne Sjuls, UiA
  Mona Elisabeth Meyer, OsloMet
  Heidi Grønlien, HiØ
  Helen Bråthen, NOKUT

Tid til spørsmål/kommentarer fra salen

14.50

 • Avsluttende refleksjoner rundt dagen
  Jørn Hustad, UiA

15.00

 • Seminarslutt

Påmelding

Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer personopplysninger om deg til bruk for det aktuelle arrangementet. I etterkant hender det også vi sender ut et spørreskjema for evaluering av arrangementet. Opplysningene deles kun med de av samarbeidspartnerne våre som trenger disse for å utføre sine respektive oppdrag. Sjekk personvernerklæringen vår for mer informasjon
Total: 0 kr

Del med andre