Akademisering eller praksisnær lærerutdanning? Ja takk, begge deler!

På Arendalsuka inviterer vi og Universitetet i Agder til samtale om viktigheten av å ha med både teori og praksis i lærerutdanningen.

Den siste tiden har det blitt debattert om lærerutdanningene har blitt for akademiske på bekostning av det praksisnære. I stedet for å stille dette opp mot hverandre, vil vi se på viktigheten av begge deler og hvordan man kan skape en god kobling mellom teori og praksis i utdanningene.

At denne koblingen er til stede og fungerer er viktig for kvaliteten i utdanningen og for at studentene skal få den kompetansen de trenger. Under arrangementet vil vi få presentert funn fra NOKUTs pågående evaluering av grunnskolelærerutdanningene og diskutere hvordan Universitetet i Agder (UiA) jobber med å koble det teoretiske med det praktiske i sine lærerutdanninger, blant annet ved å se på arbeidet som gjøres med praksis og masteroppgaven.

For å belyse dette vil vi ha med oss:

  • Hilde Inntjore, viserektor for utdanning ved UiA
  • Thomas Dyrdahl, rektor Hånes skole
  • Ajay Sureshkumar, fjerdeårsstudent ved lærerutdanningen ved UiA
  • Gjermund Torkildsen, universitetslektor i matematikk og begynneropplæring ved UiA
  • Kristin Vinje, administrerende direktør i NOKUT
  • Ole-Jacob Skodvin, analysedirektør i NOKUT

Mer informasjon ligger her

StedUiA-teltet

Kontaktperson: Peter Branstrup, kommunikasjonssjef i NOKUT, 415 47 215

Del med andre