Nasjonal deleksamen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid

Den nasjonale eksamen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid er felles for master i barnevernfaglig arbeid og for master i barnevern. Eksamen knyttes til juridisk metode og hvordan man resonnerer knyttet til rettslige spørsmål på barnevernfeltet. Omfanget tilsvarer 5 studiepoeng.

Les mer om nasjonal deleksamen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid

Del med andre

  • Tid:

    -