NOKUT-bloggen

Studiebarometeret – et viktig verktøy for kvalitetsutvikling

I disse dager sender NOKUT ut Studiebarometeret, landets største studentundersøkelse, til rundt 74 000 studenter på nesten 1 800 studieprogram. Undersøkelsen gir utdanningsinstitusjonene, studieprogrammene, NOKUT og resten av utdanningssektoren mye verdifull kunnskap om studiekvaliteten.

Hvordan sikre kvalitet og stimulere til utvikling i norsk høyere utdanning?

NOKUT samfunnsoppdrag er å sikre og fremme kvalitet i utdanning. Når vi nå arbeider med hvordan vår fremtidige oppgaveportefølje skal se ut, må vi stille oss spørsmålene: Hvordan skal NOKUT utvikle seg for å sikre kvalitet og stimulere til utvikling i norsk høyere utdanning fremover? Og hvordan sikrer vi at folk kan ha tillit til utdanningssystemet?

Illustrasjon av en campus

Trenger vi en tillitsreform i høyere utdanning?

Stortinget behandlet i våres den såkalte styringsmeldingen (Styring av statlige universiteter og høyskoler), som handler om hvordan man skal styre universitetene og høyskolene fremover. Meldingen gir et klart signal om at regjeringen ønsker å styre mer i det store og mindre i det små, altså mindre detaljstyring. Men, hva betyr det, og hvordan henger dette sammen med opplevelsen av høyt styringstrykk i sektoren og et uttrykt behov for en tillitsreform fra flere hold?

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i NOKUTs oppgaver

Da regjeringen i februar varslet endringer i organiseringen av kunnskapsforvaltningen, fikk vi beskjed om at det også ville berøre NOKUT. 2. juli sendte Kunnskapsdepartementet (KD) ut et høringsnotat hvor de foreslår endringer i universitets- og høyskoleloven. Hensikten med endringene er å flytte ansvaret for godkjenning av utenlandsk utdanning fra NOKUT til det nye direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir.

Forretningsmann og forretningskvinne i storm

Nye kriser vil komme

Erfaringene fra koronapandemien kan brukes til å gjøre oss bedre rustet neste gang vi rammes av en krise.