NOKUT-bloggen

Trenger vi en tillitsreform i høyere utdanning?

Stortinget behandlet i våres den såkalte styringsmeldingen (Styring av statlige universiteter og høyskoler), som handler om hvordan man skal styre universitetene og høyskolene fremover. Meldingen gir et klart signal om at regjeringen ønsker å styre mer i det store og mindre i det små, altså mindre detaljstyring. Men, hva betyr det, og hvordan henger dette sammen med opplevelsen av høyt styringstrykk i sektoren og et uttrykt behov for en tillitsreform fra flere hold?

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i NOKUTs oppgaver

Da regjeringen i februar varslet endringer i organiseringen av kunnskapsforvaltningen, fikk vi beskjed om at det også ville berøre NOKUT. 2. juli sendte Kunnskapsdepartementet (KD) ut et høringsnotat hvor de foreslår endringer i universitets- og høyskoleloven. Hensikten med endringene er å flytte ansvaret for godkjenning av utenlandsk utdanning fra NOKUT til det nye direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir.

Forretningsmann og forretningskvinne i storm

Nye kriser vil komme

Erfaringene fra koronapandemien kan brukes til å gjøre oss bedre rustet neste gang vi rammes av en krise.

Illustrasjon kvalitetssjekk

Hva skal til for å være et moderne kvalitetssikringsorgan?

Dersom NOKUT skal være et kompetent og moderne kvalitetssikringsorgan også i fremtiden, er det avgjørende å ta vare på de virkemidlene som gjør at vi kan drive god og kunnskapsbasert kontroll og stimulere til utvikling.

Illustrasjon internasjonalt samarbeid

Vi må styrke det internasjonale samarbeidet innen høyere utdanning for å håndtere den negative effekten av pandemien

Når vi snart runder pandemiens første år i Norge, er det på tide å gjøre seg noen refleksjoner om hvordan vi best kan forberede høyere utdanning for uforutsette kriser som Covid-19. Mye kan løses lokalt og nasjonalt, men vi kommer hverken gjennom denne eller fremtidige kriser uten globalt utdanningssamarbeid.

Mennesker med snakkebobler

Studentenes tilbakemeldinger er viktig for kvalitetsutviklingen

For åttende gang har NOKUT lagt frem resultatene fra Studiebarometeret. Undersøkelsen gir utdanningsinstitusjonene, studieprogrammene, oss selv og resten av utdanningssektoren mye verdifull kunnskap om studiekvaliteten.