NOKUT-bloggen

NOKUTs akkrediteringsprosesser bidrar til å sikre kvalitet

Det er på høy tid at også prosessen med akkreditering av nye utdanninger evalueres og endres, skrev Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør ved Universitetet i Agder, i et innlegg i Khrono 25. januar. NOKUT ønsker slike innspill til hvordan vi kan forbedre prosessene våre velkommen.

Foto: Karine Kristiansen

NOKUT og tillit

Kvaliteten skal være det avgjørende når det skal etableres utdanningsinstitusjoner.

Gode anbefalinger om universitetskrav

Kravene som må oppfylles for å kunne bli universitet, må sikre og bidra til å utvikle høy kvalitet i utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Anbefalingene til ekspertgruppen som har gjennomgått akkrediteringskriteriene, legger godt til rette for det.

NOKUT skal sikre kvalitet og skape tillit

NOKUT skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til norsk høyere utdanning, og arbeidet vårt med kvalitetssikring skal ivareta en god balanse mellom kontroll og utvikling.

Detaljer av universitetssøyler

Hva bør kreves for å være et universitet?

Det er gode grunner til å se med nye øyne på hvilke kriterier som skal ligge til grunn for å oppnå universitetsstatus, men NOKUT forutsetter at det fremdeles skal stilles strenge krav for å opprettholde og videreutvikle høy kvalitet i utdanning, forskning og formidling.