NOKUT-bloggen

NOKUT vil hurtigvurdere flyktningers kompetanse

Det er ekstraordinære tider og en utfordrende situasjon for hundretusener av flyktninger som kommer til Europa. Tilstrømmingen har også satt Norge i en utfordrende situasjon – en situasjon som vi bare er nødt til å løse. Alle som jobber med godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse kan bidra her.

Les hele

Viktig satsing på godkjenning av utenlandsk fagutdanning

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen at det opprettes en ny ordning for godkjenning av utenlandsk fagutdanning på videregående nivå. I tillegg er det tidligere varslet at det vil etableres en ny ordning for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning.

Les hele

NOKUTs utlandsfelt evaluert

Å evaluere er kjernen i NOKUTs mandat, og med jevne mellomrom blir vi også selv evaluert. Det er viktig for oss at det vi gjør er i tråd med internasjonale konvensjoner og retningslinjer, og at vi får tilbakemeldinger som gjør at vi hele tiden kan forbedre oss.

Les hele

Fremragende nyheter fra Kunnskapsdepartementet

På NOKUT-frokost torsdag 9. september kunngjorde statssekretær Bjørn Haugstad at Norges eneste insentivordning for høyere utdanning, Sentre for fremragende utdanning (SFU), videreføres.

Les hele

Er en C en C?

NOKUT har nå gjennomført første eksamen i pilotprosjektet om nasjonale deleksamener. Resultatene fra deleksamen i årsregnskap avdekker ny kunnskap som reiser flere interessante spørsmål. Det er helt avgjørende for tilliten til høyere utdanning, at studentene opplever at de får karakterer som fortjent. Det er flere ting som tyder på at det er for stor variasjon i karaktergivingen ved norske universiteter og høyskoler. Vårens eksamensresultater er kun en av flere indikasjoner.

Les hele

Nødvendig og utfordrende løft for fagskolene

I desember leverte Fagskoleutvalget utredningen "NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg". NOKUT har nå levert et høringssvar til Kunnskapsdepartementet. Det er noen sider ved høringsbrevet jeg har lyst til å trekke fram.

Les hele

Toppmøte om utdanning?

Denne uken inviterte regjeringen, med statsministeren i spissen, til et toppmøte om hvordan Norge kan få flere verdensledende fagmiljø, og hvordan vi best oppnår fremragende kvalitet i forskning. Det var et flott initiativ for å få innspill til hvordan Norge skal rekruttere og videreutvikle forskertalenter for framtiden. Jeg håper vi også får se det samme engasjementet for å skape flere fremragende utdanninger.

Les hele