NOKUT-bloggen

Merittering i utdanning er i ferd med å bli en realitet

Det har skjedd en kulturendring i Norge der utdanning og undervisning har gått fra å være privat praksis – noe enhver underviser holder for seg selv – til å bli åpent diskutert. For å sette studenter i stand til å løse problemer må vi vite hvordan de lærer. Vi ser at flere benytter en vitenskapelig og forskningsbasert tilnærming til undervisning.

Les hele

Fasiten på et langt og lykkelig ekteskap

I 2015 kom beskjeden om at regjeringen ville redusere antall universiteter og høyskoler. I perioden som fulgte la institusjonene ut på intens frierjakt for å finne passende partnere. Frierjakten endte med flere ekteskap, og de nye fusjonspartnerne skal forhåpentligvis leve lykkelig alle sine dager.

Les hele

Norge har fått fire nye fremragende utdanningsmiljøer!

Spenningen er utløst og vi har gått fra å ha fire til åtte Sentre for fremragende utdanning. NTNU, Universitet i Oslo og Høgskolen i Lillehammer har imponert i denne søknadsrunden. De har vist at de har fagmiljøer som er i utdanningens toppklasse, ikke bare i Norge, men internasjonalt.

Les hele

Illustrasjonsbilde © Shutterstock

Paradokser i studentenes tilbakemeldinger

NOKUT har dykket ned i problemstillingen og paradokset som resultatene fra Studiebarometeret de siste årene har åpenbart: Hvorfor er studentene så tilfreds med den overordnede kvaliteten på studiene, når de er misfornøyde med tilbakemeldingene og oppfølgingen de får? Er dette et problem, og hva bør i så fall universitetene og høyskolene gjøre med det?

Les hele

Illustrasjonsbilde © Shutterstock

Gode erfaringer og ny kunnskap med nasjonale deleksamener

I september 2014 mottok NOKUT oppdraget som gikk ut på å gjennomføre en pilot med Nasjonale deleksamener i høyere utdanning. Halvannet år, mye hardt arbeid og tre gjennomførte deleksamener senere, er vi nå ferdig med første runde av pilotprosjektet.

Les hele

Illustrasjonsbilde © Shutterstock

Ta studentene på alvor!

Denne uken presenterte NOKUT studentenes stemme i tall og tabeller. De nye resultatene fra Studiebarometeret er ute.

Les hele