NOKUT-bloggen

Norge har fått fire nye fremragende utdanningsmiljøer!

Spenningen er utløst og vi har gått fra å ha fire til åtte Sentre for fremragende utdanning. NTNU, Universitet i Oslo og Høgskolen i Lillehammer har imponert i denne søknadsrunden. De har vist at de har fagmiljøer som er i utdanningens toppklasse, ikke bare i Norge, men internasjonalt.

Illustrasjonsbilde © Shutterstock

Paradokser i studentenes tilbakemeldinger

NOKUT har dykket ned i problemstillingen og paradokset som resultatene fra Studiebarometeret de siste årene har åpenbart: Hvorfor er studentene så tilfreds med den overordnede kvaliteten på studiene, når de er misfornøyde med tilbakemeldingene og oppfølgingen de får? Er dette et problem, og hva bør i så fall universitetene og høyskolene gjøre med det?

Illustrasjonsbilde © Shutterstock

Gode erfaringer og ny kunnskap med nasjonale deleksamener

I september 2014 mottok NOKUT oppdraget som gikk ut på å gjennomføre en pilot med Nasjonale deleksamener i høyere utdanning. Halvannet år, mye hardt arbeid og tre gjennomførte deleksamener senere, er vi nå ferdig med første runde av pilotprosjektet.

Illustrasjonsbilde © Shutterstock

Ta studentene på alvor!

Denne uken presenterte NOKUT studentenes stemme i tall og tabeller. De nye resultatene fra Studiebarometeret er ute.

NOKUT vil hurtigvurdere flyktningers kompetanse

Det er ekstraordinære tider og en utfordrende situasjon for hundretusener av flyktninger som kommer til Europa. Tilstrømmingen har også satt Norge i en utfordrende situasjon – en situasjon som vi bare er nødt til å løse. Alle som jobber med godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse kan bidra her.