NOKUT-bloggen

Nødvendig og utfordrende løft for fagskolene

I desember leverte Fagskoleutvalget utredningen "NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg". NOKUT har nå levert et høringssvar til Kunnskapsdepartementet. Det er noen sider ved høringsbrevet jeg har lyst til å trekke fram.

Les hele

Toppmøte om utdanning?

Denne uken inviterte regjeringen, med statsministeren i spissen, til et toppmøte om hvordan Norge kan få flere verdensledende fagmiljø, og hvordan vi best oppnår fremragende kvalitet i forskning. Det var et flott initiativ for å få innspill til hvordan Norge skal rekruttere og videreutvikle forskertalenter for framtiden. Jeg håper vi også får se det samme engasjementet for å skape flere fremragende utdanninger.

Les hele

Toppmøte om utdanning?

Denne uken inviterte regjeringen, med statsministeren i spissen, til et toppmøte om hvordan Norge kan få flere verdensledende fagmiljø, og hvordan vi best oppnår fremragende kvalitet i forskning. Det var et flott initiativ for å få innspill til hvordan Norge skal rekruttere og videreutvikle forskertalenter for framtiden. Jeg håper vi også får se det samme engasjementet for å skape flere fremragende utdanninger.

Les hele

Masterløft for lærerutdanningen

Det er spennende tider for lærerutdanningen. Regjeringen har bestemt at alle grunnskole-lærerutdanninger skal være masterutdanninger fra 2017. Det gir store muligheter for å forme helt nye utdanninger. Samtidig vil det by på utfordringer. NOKUT har spilt inn noen momenter om dette til Kunnskapsdepartementet.

Les hele

2015 må bli fagskolens år

En bekymringsrynke i det norske samfunnet har blitt stadig dypere: Hvordan skal vi klare å dekke fremtidens behov for ulike typer kompetanse? Her kan fagskolene spille en nøkkelrolle.

Les hele

Falske utdanningspapirer er en trussel for samfunnet

I disse dager arrangerer NOKUT fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Under konferansen setter vi søkelyset på et stort samfunnsproblem, nemlig omsettingen av falske dokumenter og diplommøller innen høyere utdanning.

Les hele

Råd i fusjonstider

Mandag 3. november inviterte Forskerforbundet til forskningspolitisk seminar med tittelen "Jo større, jo bedre?". Den varslede Strukturmeldingen kan føre til drastiske endringer i institusjonslandskapet, og arrangørene av seminaret stilte spørsmålet om veien til økt kvalitet i forskning og høyere utdanning går via færre og større institusjoner. NOKUT var invitert av Forskerforbundet for å dele synspunktene sine om utdanningskvalitet, størrelse og struktur. Under følger noen av mine formaninger råd til både regjeringen og landets universiteter og høyskoler som går med fusjonsplaner.

Les hele

Siste innspurt for Studiebarometeret

Gjennomføringen av årets nasjonale studentundersøkelse går mot slutten. Innspurten blir avgjørende for om vi når ambisjonen om en svarprosent på 40 %.

Les hele

En langtidsplan for forskning (og høyere utdanning)

Jeg, og mange med meg, har i lengre tid ventet på at regjeringen endelig skulle komme med en forpliktende langtidsplan for forskning og høyere utdanning. For første gang skulle man koble satsing på forskning og utdanning i en felles forpliktende finansieringsplan. Med store forventninger er det lett å bli skuffet. Det er noen viktige ansatser i planen, men utdanningen må få mye mer oppmerksomhet.

Les hele