NOKUT-bloggen

Illustrasjonsbilde © Shutterstock

Gode erfaringer og ny kunnskap med nasjonale deleksamener

I september 2014 mottok NOKUT oppdraget som gikk ut på å gjennomføre en pilot med Nasjonale deleksamener i høyere utdanning. Halvannet år, mye hardt arbeid og tre gjennomførte deleksamener senere, er vi nå ferdig med første runde av pilotprosjektet.

Les hele

Illustrasjonsbilde © Shutterstock

Ta studentene på alvor!

Denne uken presenterte NOKUT studentenes stemme i tall og tabeller. De nye resultatene fra Studiebarometeret er ute.

Les hele

NOKUT vil hurtigvurdere flyktningers kompetanse

Det er ekstraordinære tider og en utfordrende situasjon for hundretusener av flyktninger som kommer til Europa. Tilstrømmingen har også satt Norge i en utfordrende situasjon – en situasjon som vi bare er nødt til å løse. Alle som jobber med godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse kan bidra her.

Les hele

Viktig satsing på godkjenning av utenlandsk fagutdanning

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen at det opprettes en ny ordning for godkjenning av utenlandsk fagutdanning på videregående nivå. I tillegg er det tidligere varslet at det vil etableres en ny ordning for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning.

Les hele

NOKUTs utlandsfelt evaluert

Å evaluere er kjernen i NOKUTs mandat, og med jevne mellomrom blir vi også selv evaluert. Det er viktig for oss at det vi gjør er i tråd med internasjonale konvensjoner og retningslinjer, og at vi får tilbakemeldinger som gjør at vi hele tiden kan forbedre oss.

Les hele

Fremragende nyheter fra Kunnskapsdepartementet

På NOKUT-frokost torsdag 9. september kunngjorde statssekretær Bjørn Haugstad at Norges eneste insentivordning for høyere utdanning, Sentre for fremragende utdanning (SFU), videreføres.

Les hele