Kjære ONF og alle fagskolestudenter! Gratulerer så mye med 10-årsjubileet!

Jeg har fått fulgt med på Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) nesten helt fra starten i 2012, og de to siste årene som NOKUT-direktør har jeg blitt enda bedre kjent med dere. Jeg må si jeg er imponert over arbeidet dere gjør.

ONF 2012–2022
ONF 2012–2022

Da jeg kom inn i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget i 2013, var jeg ikke veldig godt kjent med fagskolesektoren. Men mye har skjedd siden den gang. Den politiske oppmerksomheten rundt fagskolenes betydning i samfunnet er mye bedre, og mange strukturelle grep er gjort. Fagskolene spiller en vesentlig rolle i utdanningssystemet, og de tilbyr viktige og relevante utdanninger som Norge er helt avhengig av.

Fra våren 2018 til våren 2021 gikk det fra 14 600 til 23 100 fagskolestudenter. Det er en økning på nesten 60 prosent på tre år. Vi vet at dette skal videre oppover. Regjeringen ønsker å etablere tusen nye fagskoleplasser per år de neste fem årene.

Det er veldig bra at flere og flere velger høyere yrkesfaglig utdanning. For rundt en måned siden deltok jeg på fremleggelsen av NHOs kompetansebarometer sammen med blant annet ONF-leder Henning Skau. Barometeret kartlegger hva slags kompetanse bedriftene har behov for. År etter år kommer det frem at de trenger flere ansatte med fagskolekompetanse. I årets undersøkelse svarte omtrent 55 prosent av bedriftene at de har et behov for fagskoleutdannede. Det betyr altså at over halvparten av bedriftene trenger flere ansatte med den kompetansen dere fagskolestudenter får.

For NOKUTs del er det viktig at dere skal få en så god utdanning som mulig, og det bruker vi mye ressurser på. Vi akkrediterer utdanninger og fagområder, fører tilsyn med kvalitetsarbeidet og bidrar med veiledning. I tillegg er det viktig for oss å sette høyere yrkesfaglig utdanning på dagsorden. Det gjør vi blant annet ved å innhente og synliggjøre kunnskap om utdanningene.

Den viktigste kunnskapskilden vår er Studiebarometeret for fagskolestudenter. Mandag denne uka sendte vi ut undersøkelsen til rundt 23 000 fagskolestudenter fordelt på omtrent 750 utdanningstilbud ved 57 fagskoler. Studiebarometeret gir oss et innblikk i hvordan dere studenter opplever kvaliteten i utdanningen dere går på. Vi vet at Studiebarometeret blir mye brukt av fagskolene, og dette er en veldig god mulighet til å påvirke kvalitetsutviklingen i utdanningen sin. ONF har alltid vært en viktig ambassadør for undersøkelsen og er en selvskreven deltaker når resultatene legges frem på høsten. Det er vi veldig glade for.

Vi ser også at det foregår mye godt arbeid på mange fagskoler. Forrige uke var NOKUT på Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad, og hadde et frokostmøte sammen med dem. Der snakket vi om arbeidslivsrelevans i fagskoleutdanning. Grunnen til at vi valgte nettopp det temaet er at vi vet at det er noe mange studenter ikke er helt fornøyde med. I Studiebarometeret har det kommet frem at studentene mener at kontakten med arbeidslivet ikke er god nok. Fagskolene skal gi korte yrkesrettede utdanninger, og kontakt med arbeidslivet burde være en av deres styrker. I Fredrikstad fikk vi høre et eksempel fra utdanningen Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten og deres samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken. Det er helt tydelig at de jobber veldig bra sammen, og jeg håper dette kan være til inspirasjon for andre.

For det er sånn at det kan bli litt strekk i laget når en sektor vokser så mye og raskt som det fagskolesektoren gjør. Vi ser at det er en del kvalitetsforskjeller mellom fagskolene, det har blant annet kommet frem i tilsynene vi har hatt med kvalitetsarbeidet.

Å løfte kvaliteten der det er nødvendig er ikke en jobb for fagskolene alene. Det krever målrettet og felles innsats fra myndighetene, partene i arbeidslivet, fagskolenes eiere og ikke minst med drahjelp fra studentene. Langsiktig og godt arbeid er nøkkelen for å få til det. Jeg vet ONF jobber mye med dette. Samtidig som dere løfter opp utdanningen og synliggjør hvor viktig den er, opplever jeg at dere er en tydelig stemme og sier ifra når det er ting å ta tak i.

Vi i NOKUT er veldig glade for det gode og tette samarbeidet vi har med dere, og vi vil fortsette å jobbe sammen med dere for å sikre at dere og fremtidige fagskolestudenter får en så god utdanning som mulig! Det er Norge helt avhengig av.

Jeg håper dere får en veldig bra helg med godt faglig innhold og ikke minst en skikkelig feiring av dere selv. Det har dere fortjent.

Del med andre