NOKUT-bloggen

Gode anbefalinger om universitetskrav

Kravene som må oppfylles for å kunne bli universitet, må sikre og bidra til å utvikle høy kvalitet i utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Anbefalingene til ekspertgruppen som har gjennomgått akkrediteringskriteriene, legger godt til rette for det.

NOKUT skal sikre kvalitet og skape tillit

NOKUT skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til norsk høyere utdanning, og arbeidet vårt med kvalitetssikring skal ivareta en god balanse mellom kontroll og utvikling.

Detaljer av universitetssøyler

Hva bør kreves for å være et universitet?

Det er gode grunner til å se med nye øyne på hvilke kriterier som skal ligge til grunn for å oppnå universitetsstatus, men NOKUT forutsetter at det fremdeles skal stilles strenge krav for å opprettholde og videreutvikle høy kvalitet i utdanning, forskning og formidling.

– Kjære sykepleiestudent som skal ha nasjonal deleksamen

Beslutningen om å avholde nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi som planlagt er faglig forankret og basert på ansvarlige myndigheters føringer om at skoleeksamen kan gjennomføres med god organisering med tanke på smittevern. En endring av eksamensform kort tid før gjennomføring vil heller ikke komme studentene til gode.