NOKUT-bloggen

Detaljer av universitetssøyler

Hva bør kreves for å være et universitet?

Det er gode grunner til å se med nye øyne på hvilke kriterier som skal ligge til grunn for å oppnå universitetsstatus, men NOKUT forutsetter at det fremdeles skal stilles strenge krav for å opprettholde og videreutvikle høy kvalitet i utdanning, forskning og formidling.

– Kjære sykepleiestudent som skal ha nasjonal deleksamen

Beslutningen om å avholde nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi som planlagt er faglig forankret og basert på ansvarlige myndigheters føringer om at skoleeksamen kan gjennomføres med god organisering med tanke på smittevern. En endring av eksamensform kort tid før gjennomføring vil heller ikke komme studentene til gode.

Studiebarometeret – et viktig verktøy for kvalitetsutvikling

I disse dager sender NOKUT ut Studiebarometeret, landets største studentundersøkelse, til rundt 74 000 studenter på nesten 1 800 studieprogram. Undersøkelsen gir utdanningsinstitusjonene, studieprogrammene, NOKUT og resten av utdanningssektoren mye verdifull kunnskap om studiekvaliteten.

Hvordan sikre kvalitet og stimulere til utvikling i norsk høyere utdanning?

NOKUT samfunnsoppdrag er å sikre og fremme kvalitet i utdanning. Når vi nå arbeider med hvordan vår fremtidige oppgaveportefølje skal se ut, må vi stille oss spørsmålene: Hvordan skal NOKUT utvikle seg for å sikre kvalitet og stimulere til utvikling i norsk høyere utdanning fremover? Og hvordan sikrer vi at folk kan ha tillit til utdanningssystemet?