NOKUT-bloggen

Klar for studiestart?

I sommer fikk nesten 105 000 søkere tilbud om studieplass ved en høyskole eller et universitet. Mange kommer rett fra videregående hvor de har fullført et studieforberedende program og ikke alle er like godt forberedt til studiene som venter. Mange vil oppleve at ferdighetene eller studieteknikken de har ikke strekker til, og for en del blir overgangen mer krevende enn de hadde forestilt seg.

Det norske matteproblemet

En typisk matteoppgave kan handle om å løse likninger, der man skal regne seg frem til en ukjent størrelse. Denne delen av matematikken sammen med bokstavregning går under begrepet algebra, og her viser det seg at vi har et nasjonalt problem.

Kvalitet er et felles prosjekt

Mye positivt, men også punkter vi kan bli bedre på. Slik svarer HK-dir og NOKUT på kritikken fra Riksrevisjonen.

Hva skal til for å bli et universitet?

Kravene som stilles for å kunne bli universitet, må ivareta og bidra til å utvikle høy kvalitet. I tillegg må kravene sikre likebehandling og verne om institusjonenes autonomi og rettsikkerhet.

NOKUT er en ufrivillig flaskehals i fagskolesatsingen

Norge trenger at flere tar fagskoleutdanning, da må fagskolene raskere kunne starte opp nye utdanningstilbud.

NOKUTs akkrediteringsprosesser bidrar til å sikre kvalitet

Det er på høy tid at også prosessen med akkreditering av nye utdanninger evalueres og endres, skrev Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør ved Universitetet i Agder, i et innlegg i Khrono 25. januar. NOKUT ønsker slike innspill til hvordan vi kan forbedre prosessene våre velkommen.

Foto: Karine Kristiansen

NOKUT og tillit

Kvaliteten skal være det avgjørende når det skal etableres utdanningsinstitusjoner.

Gode anbefalinger om universitetskrav

Kravene som må oppfylles for å kunne bli universitet, må sikre og bidra til å utvikle høy kvalitet i utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Anbefalingene til ekspertgruppen som har gjennomgått akkrediteringskriteriene, legger godt til rette for det.

NOKUT skal sikre kvalitet og skape tillit

NOKUT skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til norsk høyere utdanning, og arbeidet vårt med kvalitetssikring skal ivareta en god balanse mellom kontroll og utvikling.