Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris deles ut hvert år. Prisen er på 1 million kroner og går i sin helhet til ett tiltak.

Prisen ble forvaltet av NOKUT i perioden 2001–2017. Fra og med 2018 forvaltes den av SIU – Senter for internasjonalisering av utdanning.


Nasjonal delprøve i medisin mottar Utdanningskvalitetsprisen 2017

Prosjektet er et samarbeid mellom de fire medisinske fakultetene ved NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet. Nasjonal delprøve mottar prisen blant annet for å tilrettelegge for at studenter både kan gi og motta flere og grundige tilbakemeldinger på eksamen.

NOKUT mottok åtte nominasjoner fordelt på syv institusjoner.

Nominasjonene ble vurdert av en jury bestående av:

  • Jørgen Thorslund, forhenværende direktør ved University College Lillebælt (Danmark)
  • Niina Nummela, professor ved University of Turku (Finland)
  • Ingrid Maria Hanken, professor emerita ved Norges musikkhøgskole
  • Jens Kristian Fosse, førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen
  • Madeleine Sjøbrend, student, NSO/NMBU
  • Christoffer Vikebø Nesse, student, NSO/NTNU

Administratorer i NOKUT har vært rådgiver Ingvild Andersen Helseth og seniorrådgiver Helen Bråten med bistand fra konsulent Charlotte Østensen og rådgiver Ingunn Dørve.