Hvem vinner Utdanningskvalitetsprisen for 2016?

I dag begynner juryen arbeidet med å kåre vinneren av Utdanningskvalitetsprisen 2016. Prisen er på 1 million kroner og deles ut under Utdanningsfest 1. november.

– Utdanningskvalitetsprisen belønner og hyller innovative og fremragende tiltak for å heve utdanningskvaliteten på universiteter og høyskoler. Prisen er betydningsfull nettopp fordi det er svært få insentiver som premierer dette arbeidet, forklarer NOKUT-direktør Terje Mørland.

NOKUT har mottatt 13 nominasjoner til årets pris. De nominerte tilhører fagmiljøer innen musikk, økonomi og juss, for å nevne noen.

Nordisk jury

Det er første gang NOKUT har satt sammen en jury der medlemmene kommer fra ulike land i Norden. Juryens sammensetning sikrer nå det nordiske perspektivet, kjennskap til norsk UH-sektor og bredere studentdeltakelse (2 istedenfor 1).

– Dette handler jo om å se utdanningskvalitet i internasjonal sammenheng. Det er fremragende utdanning det er snakk om, da bør vi også ha deltakelse utenfor landets grenser, mener Mørland.

Juryen for 2016:

  • Forhenværende direktør Jørgen Thorslund, University College Lillebælt (Danmark)
  • Professor Niina Nummela, University of Turku (Finland)
  • Professor emerita Ingrid Maria Hanken, Norges musikkhøgskole
  • Førsteamanuensis Jens Kristian Fosse, Høgskolen i Bergen
  • Student Kim Allgot, NSO/NTNU
  • Student Amna Drace, NSO/Universitetet i Agder

Avslører vinneren på Utdanningsfest

Årets vinnere mottar prisen under Utdanningsfest 1. november i Oslo. Dette er en aften viet til å hylle dem som er fremragende innen norsk høyere utdanning. I tillegg til prisutdeling blir det inspirasjonstaler, musikk og "avduking" av nye Sentre for fremragende utdanning. Kvelden ledes av Anne Lindmo.

Fakta om Utdanningskvalitetsprisen

Utdanningskvalitetsprisen, eller Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris, ble delt ut for første gang i 2001. Prisen forvaltes av NOKUT og går i sin helhet til ett tiltak.

Formålet med prisen er å stimulere institusjoner innenfor høyere utdanning til å arbeide systematisk med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine og motivere fagmiljøene til å bli mer opptatt av dette.

Utdanningskvalitetsprisen er på 1 million kroner og utdeles etter nominasjon fra institusjonene.

Del med andre