Økt interesse og anerkjennelse med Utdanningskvalitetsprisen

3. mai åpner nominasjonsprosessen for Utdanningskvalitetsprisen 2016. Vi har snakket med fjorårets vinnere NTNU Live Studio for å høre hva prisen har betydd for dem.

– Utdanningskvalitetsprisen har gitt anerkjennelse til både prosjektet og fakultetet. Den var også en viktig bekreftelse på at det vi og studentene gjør gjennom NTNU Live Studio er betydningsfullt for utdanning og undervisning. Det gir oss motivasjon og forplikter oss til å fortsette arbeidet med å utvikle prosjektet og øke overføringsverdien til andre fagfelt og fagmiljøer.

Det sier Steffen Wellinger. Han er prosjektleder for NTNU Live Studio som er et undervisnings- og utviklingsprogram for studenter og ansatte ved Fakultet for arkitektur og billedkunst. Her plasseres studentene i sentrum når arkitektstudenter får anledning til å realisere ulike prosjekter i praksis, fra en idé på skisseblokka til et ferdig byggverk. At prosjektene er studentdrevne, ble trukket frem som spesielt viktig i juryens begrunnelse for tildelingen av Utdanningskvalitetsprisen 2015 til NTNU Live studio.

Mange henvendelser

Wellinger forteller at prisen har ført til at de har fått mange henvendelser både internt på NTNU og eksternt:

– Det har vært utrolig hektisk. Mange ønsker at vi deler erfaringene våre med dem og er interesserte i både prosjekter og overføringsmuligheter. Vi har fått henvendelser fra flere studieprogrammer på NTNU, som enten ønsker et konkret samarbeid eller å høre mer om hvordan vi legger opp prosjektet. Det har også vært mange henvendelser fra universiteter og andre prosjekter internasjonalt som ønsker å høre mer om Live Studio og studentprosjektene.

I tillegg til å inngå langsiktige samarbeidsavtaler med partnere som Trondheim kommune (Bylab), har prisen inspirert NTNU Live Studio til å se på prosjektets overføringsverdi til andre fagfelt.

– Vi jobber med å utvikle undervisningsmoduler som kan overføres til andre felt innen UH-sektoren. Akkurat nå utvikler vi en refleksjons- og coachingmodul som blir tilgjengelig både for masterprogrammer og utenomfaglige aktiviteter. En betaversjon er klar for testing i løpet av sommeren og vi håper på å få ut en online utgave i løpet av høsten, sier prosjektlederen.

Tips til nominasjonsprosessen

Muligheten for å nominere kandidater til Utdanningskvalitetsprisen for 2016 starter 3. mai. Søknadsfristen er 1. september. 

Wellinger oppfordrer alle kollegaer som brenner for utdanning rundt om på landets universiteter og høyskoler til å delta i konkurransen om Utdanningskvalitetsprisen 2016. Han understreker at arbeidet med søknaden var kvalitetsdrivende og nyttig i seg selv:

– Vi har holdt på med NTNU Live Studio i noen år, og nå ser vi hvor viktig søknadsprosessen rundt Utdanningskvalitetsprisen var og er for vår refleksjon over eget arbeid. Gjennom å måtte beskrive prosjektet vårt ble det tydeligere for oss, og forhåpentligvis andre, hva de sentrale aspektene og målene er for oss og hvordan de kan overføres til andre. Med dette som bakgrunn vil jeg oppfordre alle til å se på dette mer som en lærings- og refleksjonsreise enn en tradisjonell nominasjon eller søknad.

Om Utdanningskvalitetsprisen 2016

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

  • Utdanningskvalitetsprisen for 2016 er på 1 million kroner.
  • Prisen går i sin helhet til ett tiltak.
  • Fristen for innsendelse av nominasjoner er 1. september 2016 kl. 12.
  • Hver institusjon kan sende inntil fem nominasjoner.

Utdanningskvalitetsprisen 2016 vil bli delt ut på NOKUTs konferanse om høyere utdanning 1.–2. november.

 

Del med andre