– Utdanningskvalitetsprisen har gitt en styrket tro på det vi driver med

NOKUT har åpnet for nominasjoner til Utdanningskvalitetsprisen 2017. Vi har snakket med fjorårets vinnere NMBU Action Learning Model for Sustainable Development for å høre hva prisen har betydd for dem.

– Den svært positive evalueringen av hvordan vi tenker og driver utdanningsvirksomheten vår fra en ekstern komité av fagfolk fra inn- og utland samt studenter har gitt oss en styrket tro på det vi driver med. Dette øker motivasjonen vår til å fortsette vårt pedagogiske utviklingsarbeid og til å være åpen for å dele våre erfaringer og tanker med andre.

Det forteller Geir Lieblein, professor ved NMBU og leder for Action Learning Model for Sustainable Development. Prosjektet ble hyllet fra scenen med Utdanningskvalitetsprisen 2016 under Utdanningsfest 1. november.

Bilde: NMBU UKP 2016

– Vi synes det var en fantastisk fin opplevelse, fordi vi opplevde at det som for oss er et kontinuerlig arbeid med forbedring av et utdanningsprogram, ble løftet fram og verdsatt.

Mindre opptatt av undervisning og mer opptatt av studentenes læring

Action Learning Modell for Sustainable Development er en læringsmodell som benyttes i mastergradsstudiet i agroøkologi ved NMBU. Læringsmodellen er basert på at studentene skal møte reelle situasjoner (case) gjennom hele studiet. Modellen hjelper undervisere og studenter å navigere i det Lieblein mener er et nytt "læringslandskap" der grunnsteinen er studentsentret og fenomenbasert læring.

– Vendepunktet for oss var da vi flyttet hovedfokus fra fag til student. Dette førte til at vi ble mindre opptatt av undervisning og mer opptatt av studentenes læring: hva var det viktig at studentene skulle lære, og hvordan kunne vi understøtte denne læringen?

Han mener modellen fikk dem ut av komfortsonen.

– Vi gikk fra velkjent faglig innhold og ut i et mer åpent terreng hvor studentenes utvikling av kompetanser for framtidig arbeid med bærekraftig utvikling står sentralt. Et skifte som innebar at vi hadde mindre kontroll, bl.a. over nøyaktig hva studentene måtte ha behov for av teori og faktakunnskap. Nå er vi like mye opptatt av å bidra til utviklingen av studentenes evner til å knytte relevant teori til konkrete situasjoner.

Prisen har gitt andre undervisere motivasjon

Så langt har Lieblein og co presentert modellen for NMBUs styre, for studentrepresentantene ved NMBU og for ansatte ved eget institutt, Institutt for platevitenskap (IPV). Modellen har også fått mye oppmerksomhet i utlandet. Lieblein kan fortelle at de allerede har lagt frem modellen under faglige møter i Sri Lanka, India og Frankrike.

– Vi har fått masse positive tilbakemeldinger fra kollegaer på vårt eget institutt, fra resten av campus og fra andre universiteter i Norge og i utlandet. Dessuten merker vi at prisen også gir andre mer motivasjon til å starte eller videreutvikle studentsentrert, transformativ læring.

Stolt rektor

Rektor Mari Sundli Tveit var selvsagt tilstede da NMBU fikk Utdanningskvalitetsprisen i 2016. Hun mener at prisen har vært viktig og til stor inspirasjon:

– Vi har høye ambisjoner for utdanningskvalitet ved NMBU, og vi var utrolig stolte over at prisen i fjor gikk til agroøkologene våre og Action Learning Model for Sustainable Development. Det arbeidet de har gjort, og gjør hver eneste dag, er til stor inspirasjon og er et glitrende eksempel på læring og gode læringsprosesser som vi ønsker å fremme igjennom NMBUs Læringsfilosofi. Jeg håper arbeidet deres vil inspirere mange til videre arbeid med utdanningskvalitet!

Start tidlig med nominasjonssøknaden

Geir Lieblein har følgende tips til dem som vil nominere prosjektene sine som kandidater til årets Utdanningskvalitetspris.

– Start arbeidet før sommerferien, og bruk tid til refleksjon over egen virksomhet og utvikling av konseptuelle modeller for eget arbeid i forkant av selve søknadsskrivingen. Vi lærte selv mye om vår egen virksomhet under arbeidet med søknaden.

Om Utdanningskvalitetsprisen 2017

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Utdanningskvalitetsprisen for 2017 er på 1 million kroner. Prisen går i sin helhet til ett tiltak.

Fristen for innsendelse av nominasjoner er 1. september 2017 klokken 12.00.

Alle universiteter og høyskoler kan sende inntil fem nominasjoner hver.

Les mer om nominasjonsprosessen

Del med andre