Seminar om nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene

NOKUT inviterer til seminar om nasjonal deleksamen i grunnskolelærerutdanningene tirsdag 17. oktober på Gardermoen RED Oslo Airport.

Målet med seminaret er å dele erfaringer og kunnskap om læring, vurdering og undervisning i matematikk i grunnnskolelærerutdanningene. Første del av seminaret benyttes til å se på resultatene fra nasjonal eksamen for så å ha erfaringsdeling og diskusjoner rundt hvordan skape god læring for studentene i matematikk på grunnskolelærerutdanningen. Andre del av seminaret tar for seg hvordan vi kan lage gode eksamensoppgaver, hvilke oppgavetyper som benyttes i nasjonal deleksamen, hva er en god sensorveiledning og hvordan kan vi skape god vurderingskvalitet.

Seminaret arrangeres på Gardermoen og er gratis, men krever påmelding. Den enkelte deltaker ordner selv reise og overnatting.

Målgruppen for seminaret er de som underviser matematikk i grunnskolelærerutdanningene, men seminaret er åpent for alle interesserte.

Foreløpig program

8.00
Kaffe og morgenprat

9.30
Velkommen og seminarstart

9.30
Hvordan skape god læring for studentene i matematikk på grunnskolelærerutdanningen?
Kort om status og hva vi vet om resultater fra nasjonale deleksamener, Magnus Haakens, NOKUT

Hvordan jobber institusjonene med å skape god læring i matematikk for studentene? Hvordan engasjere og motivere studentene? Hvordan få ned strykprosenten?
Institusjonelle perspektiv

 • Kristin Krogh Arnesen, førsteamanuensis i matematikkdidaktikk, NTNU
 • Morten Søyland, universitetslektor i matematikk/matematikkdidaktikk, Universitetet i Stavanger
 • Camilla Rodal, førstelektor matematikk, OsloMet

Gruppediskusjon

 • Hvordan engasjeres studenter i læringsaktiviteter?
 • Gode eksempler fra undervisning og læring?
 • Hva er utfordringene?
 • Hva gjøres for å få ned strykprosenten?

11.30
Lunsj

12.45
Hvordan lage gode eksamensoppgaver i algebraisk tenking for lærerstudenter?

> Hva er gode eksamensoppgaver?
> Hva skal de vurdere og måle?
> Hva er en god sensorveileding?

 • Erfaringer sett fra NOKUT og nasjonalt perspektiv førsteamanuensis Øystein Guttersrud, testteoretiker
 • Hva er viktig fra eksamensgruppens perspektiv?
  førstelektor Camilla Rodal, OsloMet og leder av eksamensgruppen GLU1–7 og førsteamanuensis Tom Rune Kongelf, Høgskulen på Vestlandet, leder av eksamensgruppen GLU5–10
 • Spørsmål og kommentarer

14.00
Pause

14.20
Innsikt og læring
Førsteamanuensis Per Sigurd Hundeland, Universitetet i Agder, viser sammen med masterstudenter og deres arbeid hva vi kan lære om eksamen og algebraisk tenkning

 • Rebekka Abildgaard har analysert oppgavetyper som er gitt på eksamen for GLU5–10 i et didaktisk og algebraisk rammeverk.
 • TBA

16.00
Møteslutt

Påmelding

NOKUT dekker servering. Du må selv ordne reise og evt. overnatting.

Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer personopplysninger om deg til bruk for det aktuelle arrangementet. I etterkant hender det også vi sender ut et spørreskjema for evaluering av arrangementet. Opplysningene deles kun med de av samarbeidspartnerne våre som trenger disse for å utføre sine respektive oppdrag. Sjekk personvernerklæringen vår for mer informasjonTotal: 0 kr

Del med andre