Nasjonal deleksamen for grunnskolelærerutdanningene (GLU 1–7 og 5–10)

Nasjonal deleksamen i matematikk gjennomføres for grunnskolelærerutdanningene (GLU), trinn 1–7 og 5–10. Eksamen gjennomføres to ganger i året, mai og november. De neste nasjonale deleksamenene gjennomføres 23. mai og 27. november 2024.

Nasjonal deleksamen for GLU 1–7 og 5–10: 23. mai 2024

Eksamen i matematikk for GLU blir gjennomført 23. mai kl 09.00–13.15.

Denne blir gjennomført som en 4-timers, individuell skriftlig skoleeksamen. Det er ikke tillatt med hjelpemidler.

Vi anbefaler å øve til eksamen med tidligere eksamensoppgaver:


For å utvikle faglig gode eksamensoppgaver rekrutterer NOKUT personer med lang erfaring, ekspertise og undervisningserfaring innen matematikk i lærerutdanning. Disse rekrutteres fra de institusjonene som tilbyr grunnskoleutdanning. Det er oppnevnt to eksamensgrupper som utvikler separate eksamener for henholdsvis GLU 1–7 og GLU 5–10. I tillegg er det en referansegruppe som kvalitetssikrer eksamen. NOKUT har også knyttet til seg eksperter i psykometri og testteori som bidrar inn i arbeidet. Se hvem som bidrar inn i dette arbeidet:

Tilrettelegging på eksamen

Alle studenter som har en funksjonsnedsettelse eller en sykdom som gir vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen, kan søke om tilrettelagt eksamen ved institusjonen de studerer ved. Du må selv sette deg inn i de kravene som gjelder for å søke om tilrettelegging ved institusjonen din.

Sensur

Besvarelsene blir sensurert av et nasjonalt sensorkorps i regi av NOKUT, bestående av fagpersoner fra hele landet. Hver besvarelse sensureres av to sensorer. De vil være organisert slik at de arbeider sammen med 4–5 kollegaer fra andre institusjoner. Sensorene kjenner hverken kandidatenes identitet eller institusjonstilknytning og får et antall tilfeldig utvalgte besvarelser med spredte kandidatnumre til vurdering. Kun NOKUT kan knytte kandidatnummer til institusjon. Slik vil sensuren i størst mulig grad være bredt kalibrert og upåvirket av annet enn besvarelsesteksten i seg selv.

Sensurfrist er 13. juni.

Klage

Begrunnelses- og klagerett følger lov om universiteter og høyskoler, slik som ved alle andre eksamener. Krav om begrunnelse eller ny sensur meldes inn via ditt lokale eksamenskontor.