Nasjonal deleksamen for grunnskolelærerutdanningene (GLU 1–7 og 5–10)

Nasjonal deleksamen i matematikk gjennomføres for grunnskolelærerutdanningene (GLU), trinn 1–7 og 5–10. Eksamen gjennomføres to ganger i året, mai og november. De neste nasjonale deleksamenene gjennomføres 19. mai 2022 og 30. november 2022.

Nasjonal deleksamen for GLU 1–7 og 5–10: 19. mai 2022

Eksamen i matematikk for GLU gjennomføres 19. mai kl 09.00–13.30. Eksamenen vil være en digital, individuell hjemmeeksamen. Kandidatene besvarer oppgavene i en tekstfil, hvor illustrasjoner og matematiske funksjoner kan limes inn ved behov. Besvarelsen skal lagres i PDF før levering og lastes opp som én fil. De siste 30 minuttene er satt av til å klargjøre besvarelsen. Alle hjelpemidler tillatt, men det er ikke tillatt å samarbeide/kommunisere med andre under eksamen. Vi anbefaler alle studenter å repetere og øve med gamle eksamensoppgaver. Disse finner du nederst på denne siden. I tillegg oppfordrer vi deg til å øve på hvordan man kan lime inn bilder og illustrasjoner i tekstdokument.

  • Det blir en digital, individuell hjemmeeksamen.
  • Eksamen vil finne sted 19. mai i tidsrommet 09.00–13.30.

Tilrettelegging på eksamen

Alle studenter som har en funksjonsnedsettelse eller en sykdom som gir vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen, kan søke om tilrettelagt eksamen ved institusjonen de studerer ved. Du må selv sette deg inn i de kravene som gjelder for å søke om tilrettelegging ved institusjonen din.

Sensur

Besvarelsene blir sensurert av et nasjonalt sensorkorps i regi av NOKUT, bestående av fagpersoner fra hele landet. Hver besvarelse sensureres av to sensorer. De vil være organisert slik at de arbeider sammen med 4–5 kollegaer fra andre institusjoner. Sensorene kjenner hverken kandidatenes identitet eller institusjonstilknytning og får et antall tilfeldig utvalgte besvarelser med spredte kandidatnumre til vurdering. Kun NOKUT kan knytte kandidatnummer til institusjon. Slik vil sensuren i størst mulig grad være bredt kalibrert og upåvirket av annet enn besvarelsesteksten i seg selv.

Begrunnelses- og klagerett følger lov om universiteter og høyskoler, slik som ved alle andre eksamener. Krav om begrunnelse eller ny sensur meldes inn via ditt lokale eksamenskontor.