God eksamensutvikling

Gjennom arbeidet med nasjonale deleksamener har NOKUT avdekket en rekke faktorer som ligger til grunn for god eksamensutvikling.

NOKUT ønsker å bidra til større kunnskap om hvordan man kan sikre at studentene får en god vurdering. Hva som står på studentenes vitnemål har stor betydning for videre arbeid/studier. Vi ønsker også å løfte frem hvordan vurdering selv kan være et kvalitetsfremmende verktøy for undervisningen.