Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB)

Nasjonal deleksamen i emnet anatomi, fysiologi og biokjemi arrangeres to ganger årlig (i april og i desember) for rundt 6 000 sykepleiestudenter på 13 institusjoner og ca. 30 studiesteder. I 2023 gjennomføres deleksamen 26. april og 14. desember og 24. april og 11. desember i 2024.

Nasjonal deleksamen i AFB: 14. desember 2023

Eksamen i AFB avholdes 14. desember, kl. 09.00–13.00. Denne vil være en digital skoleeksamen på 4 timer. Den gjennomføres i Inspera eller WISEflow. Alle oppgaver er forankret i Læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for anatomi, fysiologi og biokjemi studieåret 2023–2024 (pdf)

  • Digital eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi er en individuell eksamen.
  • Oppgavesettet inneholder tekstoppgaver og flervalgsoppgaver.
  • Du kan gå fram og tilbake mellom oppgavene i de timene du har til rådighet.
  • Du kan markere oppgaver du ønsker å gå tilbake til.
  • Du disponerer tiden selv.
  • Det er ikke satt noen grense for hvor mye tid du kan bruke på den enkelte oppgaven.
  • Det blir ikke gitt minuspoeng for feil svar.
  • Det er ikke tillatt med hjelpemidler.

Vi anbefaler alle studenter å repetere og øve med gamle eksamensoppgaver:

Tilrettelegging på eksamen

Alle studenter som har en funksjonsnedsettelse eller en sykdom som gir vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen kan søke om tilrettelagt eksamen ved institusjonen de studerer ved.

Sensur

Besvarelsene blir sensurert av et nasjonalt sensorkorps i regi av NOKUT, bestående av fagpersoner fra hele landet. Hver besvarelse sensureres av to sensorer. De vil være organisert slik at de arbeider sammen med kollegaer fra andre institusjoner. Sensorene kjenner hverken kandidatenes identitet eller institusjonstilknytning. Slik vil sensuren i størst mulig grad være bredt kalibrert og upåvirket av annet enn besvarelsesteksten i seg selv. Sensorene møtes også for å diskutere vurderinger og sette karakterer.

Sensurfristen er 11. januar.

Klage

Begrunnelses- og klagerett følger lov om universiteter og høyskoler, slik som ved alle andre eksamener. Krav om begrunnelse eller ny sensur meldes inn via lokale eksamenskontor.