Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB)

Nasjonal deleksamen i emnet anatomi, fysiologi og biokjemi arrangeres to ganger årlig (i april og i desember) for rundt 6000 sykepleiestudenter på 13 institusjoner og ca. 30 studiesteder. Neste ordinære nasjonale deleksamenen gjennomføres 15. desember 2022. Grunnet pandemien kan kan institusjonen i tillegg selv velge om de vil gjennomføre en ekstra konteeksamen 10. august 2022.

Nasjonal deleksamen i AFB: 27. april 2022

Eksamen i AFB avholdes 27. april, kl. 09.00–13.00. Denne vil være en digital skoleeksamen på 4 timer. Den gjennomføres i Inspera eller WISEflow. Alle oppgaver er forankret i Læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for anatomi, fysiologi og biokjemi studieåret 2021–2022 (pdf)

  • Digital eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi er en individuell eksamen.
  • Oppgavesettet inneholder tekstoppgaver og flervalgsoppgaver.
  • Du kan gå fram og tilbake mellom oppgavene i de timene du har til rådighet.
  • Du kan markere oppgaver du ønsker å gå tilbake til.
  • Du disponerer tiden selv.
  • Det er ikke satt noen grense for hvor mye tid du kan bruke på den enkelte oppgaven.
  • Det blir ikke gitt minuspoeng for feil svar. 
  • Studentene skal ikke tegne eller illustrere som en del av besvarelsen av oppgavene.

Vi anbefaler alle studenter å repetere og øve med gamle eksamensoppgaver. Disse finner du nederst på denne siden.

Eksamenene som avholdes i april og august er for de aller fleste konte-eksamener. Et viktig prinsipp for en konte er at den har samme form som ordinær eksamen, for at det skal være rettferdig for studentene. Vi vil derfor planlegge eksamenene som avholdes i april og august etter samme form som eksamen som ble avholdt desember 2021. Begge disse eksamenene blir digitale skoleeksamener.

Tilrettelegging på eksamen

Alle studenter som har en funksjonsnedsettelse eller en sykdom som gir vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen kan søke om tilrettelagt eksamen ved institusjonen de studerer ved. Du må selv sette deg inn i de kravene som gjelder for å søke om tilrettelegging ved din institusjon.

Sensur

Besvarelsene blir sensurert av et nasjonalt sensorkorps i regi av NOKUT, bestående av fagpersoner fra hele landet. Hver besvarelse sensureres av to sensorer. De vil være organisert slik at de arbeider sammen med kollegaer fra andre institusjoner. Sensorene kjenner hverken kandidatenes identitet eller institusjonstilknytning. Slik vil sensuren i størst mulig grad være bredt kalibrert og upåvirket av annet enn besvarelsesteksten i seg selv. Sensorene møtes også for å diskutere vurderinger og sette karakterer.

Sensurfristen er 18. mai 2022.

Begrunnelses- og klagerett følger lov om universiteter og høyskoler, slik som ved alle andre eksamener. Krav om begrunnelse eller ny sensur meldes inn via lokale eksamenskontor.

Valgfri konteeksamen 10. august

Grunnet mye usikkerhet knyttet til oppmøte på eksamen i desember 2021, åpnet NOKUT for å tilby en ekstra konteeksamen i august 2022, slik at så mange studenter som mulig skulle få muligheten til å prøve to ganger, der institusjonene selv mente det var behov for det.

Det er institusjonene selv som vurderer egne behov for en ekstra eksamen, og NOKUT har ikke mulighet til å pålegge de en eksamen som går ut over det ordinære løpet.