NOKUT-frukost

Vi inviterer til NOKUT-frukost fire til seks gonger i året. Her informerer og diskuterer vi nye og viktige funn eller utviklingstrendar. Det vere seg med politikarar, arbeidslivsrepresentantar og -leiarar, undervisarar og studentar ved universitet, høgskular og fagskular.

Kaffekopp med hjerte i skummet

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017