Fagskolestudentene er fornøyde med utdanningene sine, og nedgangen fra pandemiårene er borte

Resultatene fra Studiebarometeret for fagskolestudenter er klare, og også i år uttrykker fagskolestudentene at de er fornøyde med kvaliteten på utdanningen de går på. Ekstra gledelig er det å se at tilfredsheten er tilbake på nivået før pandemien.

Hver høst er det knyttet stor spenning til hvordan fagskolestudentene har opplevd kvaliteten på utdanningen de har fått.

Etter en nedgang i tilfredshet blant fagskolestudentene under pandemien så vi tegn til at pila pekte oppover igjen i fjorårets undersøkelse. I år kan vi slå fast at tendensen er økende, og at fagskolestudentene nå er like tilfredse som de var før pandemien.

Sju av ti fagskolestudenter sier at de er fornøyde med studiet sitt, og kun en av ti sier det motsatte.

– Jeg er glad for at studentene er fornøyde med utdanningen de får. Vi vil fortsatt jobbe for at fagskolene skal ha gode rammer for å kunne tilby studier med høy kvalitet. Derfor har regjeringen i 2022 og 2023 gjennomført et betydelig løft og styrket fagskolene økonomisk. Slik kan enda flere få tilgang til livslang læring gjennom studier som er tilpasset arbeidslivets behov, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp).

NOKUT-direktør Kristin Vinje deler statsrådens glede og trekker frem de gode tilbakemeldingene på vurdering og praksis.

– Dette er attraktive kandidater som får kompetanse og kunnskap som samfunnet har et stort behov for. For NOKUT er studentenes tilbakemeldinger viktige i vårt arbeid med å sikre og videreutvikle kvaliteten i fagskoleutdanningene, sier Vinje.

Figur 3.1: Overordnet tilfredshet

Etterlyser kontakt med arbeidslivet

Som tidligere år er det helse- og velferdsstudentene som er mest fornøyde med utdanningen de går på. De har også den laveste andelen med misfornøyde studenter. Det er ekstra positivt i en tid med økende behov for helsefagarbeidere. Det er også verdt å merke seg at ingen av utdanningskategoriene har over 12 prosent misfornøyde studenter.

Selv om studentene i stor grad er fornøyde med utdanningen de får, svarer hver tredje fagskolestudent at de aldri har opplevd at arbeidslivet bidrar inn i utdanningen. Det gjelder for eksempel besøk hos bedrift, tilstedeværelse på karrieredager og bidrag til arbeidslivsrelevante prosjekter eller oppgaver. I hvilken grad studentene har opplevd dette varierer i stor grad mellom utdanningstype og -form.

– Tilbakemeldingen fra studenten er tydelige, og vi ser at det mange steder er et forbedringspotensial når det gjelder arbeidslivets bidrag inn i utdanningene. Både fagskolene selv og arbeidslivet vil være tjent med å styrke kontakten og samarbeide mer om dette, sier Vinje.

Undervisningskvalitet og organisering av utdanningen påvirker tilfredshet

For første gang har NOKUT tatt i bruk maskinlæringsmetoder for å analysere sammenhenger i besvarelsene fra studentene. Vi har sett nærmere på hvilke faktorer som i størst grad påvirker den overordnede tilfredsheten til studentene.

God undervisning, god organisering og om innholdet i studiet svarte til forventningene var faktorer som pekte seg ut, forteller NOKUT-direktøren.

– Analysene viser at det ikke er noen snarveier til tilfredse studenter. Engasjerende undervisning, med god informasjon og organisering underveis, henger direkte sammen med hvor fornøyde fagskolestudentene er. Mange i fagskolesektoren jobber godt med disse tingene, og da ser vi at de også har fornøyde studenter, avslutter Vinje.

Les rapporten Studiebarometeret for fagskolestudenter 2023 – hovedtendenser (pdf)

Se opptak av lanseringsarrangementet

Del med andre