Studiebarometeret for fagskolestudenter

NOKUT gjennomfører i 2018 for første gang en nasjonal undersøkelse om studiekvalitet som sendes ut til cirka 13 500 fagskolestudenter på 78 fagskoler.

Undersøkelsen skal brukes av fagskolene i deres løpende kvalitetsarbeid

Et viktig mål med undersøkelsen er å gi fagskolene nyttig informasjon som de kan bruke i sitt interne kvalitetsarbeid, men også å utvikle en kunnskapsbase som NOKUT og andre myndigheter kan bruke for å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i fagskolesektoren.

Fakta om Studiebarometeret for fagskolestudenter

Cirka 13 500 fagskolestudenter på 544 utdanningstilbud og 78 fagskoler inngår i undersøkelsen. Undersøkelsen foregår i tidsrommet 10. april til 2. mai 2018.

NOKUT gjennomfører Studiebarometeret for fagskolestudenter på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Resultater fra undersøkelsen publiseres på www.studiebarometeret.no i løpet av høsten 2018.