Studiebarometeret for fagskolestudenter

I 2018 gjennomførte NOKUT for første gang en nasjonal undersøkelse om studiekvalitet.

Undersøkelsen skal brukes av fagskolene i deres løpende kvalitetsarbeid

Et viktig mål med undersøkelsen er å gi fagskolene nyttig informasjon som de kan bruke i sitt interne kvalitetsarbeid, men også å utvikle en kunnskapsbase som NOKUT og andre myndigheter kan bruke for å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i fagskolesektoren.

Fakta om Studiebarometeret for fagskolestudenter

I 2022 inngår cirka 22 000 fagskolestudenter på 720 utdanningstilbud ved 57 fagskoler i undersøkelsen. Undersøkelsen foregår i tidsrommet 28. mars til 6. mai 2022.

NOKUT gjennomfører Studiebarometeret for fagskolestudenter på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Resultater fra undersøkelsen publiseres på www.studiebarometeret.no i løpet av høsten 2022.