Studiebarometeret for fagskolestudenter

I 2018 gjennomførte NOKUT for første gang en nasjonal undersøkelse om studiekvalitet som ble sendt ut til cirka 13 500 fagskolestudenter på 78 fagskoler.

Undersøkelsen skal brukes av fagskolene i deres løpende kvalitetsarbeid

Et viktig mål med undersøkelsen er å gi fagskolene nyttig informasjon som de kan bruke i sitt interne kvalitetsarbeid, men også å utvikle en kunnskapsbase som NOKUT og andre myndigheter kan bruke for å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i fagskolesektoren.

Fakta om Studiebarometeret for fagskolestudenter

I 2019 inngår cirka 15 000 fagskolestudenter på 560 utdanningstilbud og 74 fagskoler i undersøkelsen. Undersøkelsen foregår i tidsrommet 2. april til 7. mai 2019.

NOKUT gjennomfører Studiebarometeret for fagskolestudenter på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Resultater fra undersøkelsen publiseres på www.studiebarometeret.no i løpet av høsten 2019.