Studiebarometeret for fagskolestudenter

I 2018 gjennomførte NOKUT for første gang en nasjonal undersøkelse om studiekvalitet.

Undersøkelsen skal brukes av fagskolene i deres løpende kvalitetsarbeid

Et viktig mål med undersøkelsen er å gi fagskolene nyttig informasjon som de kan bruke i sitt interne kvalitetsarbeid, men også å utvikle en kunnskapsbase som NOKUT og andre myndigheter kan bruke for å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i fagskolesektoren.

Fakta om Studiebarometeret for fagskolestudenter

I 2020 inngår cirka 17 000 fagskolestudenter på 600 utdanningstilbud og 67 fagskoler i undersøkelsen. Undersøkelsen foregår i tidsrommet 16. april til 24. mai 2020.

NOKUT gjennomfører Studiebarometeret for fagskolestudenter på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Resultater fra undersøkelsen publiseres på www.studiebarometeret.no i løpet av høsten 2020.