Studiebarometeret

Studiebarometeret – universiteter og høyskoler

NOKUT gjennomfører hver høst en nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, totalt inngår omtrent 1800 studieprogrammer.

Underviserundersøkelsen

NOKUT ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget om undervisernes arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil være nyttig i arbeidet med å utvikle utdanningskvaliteten.

Analyser

På denne siden finner du analyser med grunnlag i data fra Studiebarometeret.