Studiebarometeret

Studiebarometeret – universiteter og høyskoler

NOKUT gjennomfører hver høst en nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, totalt inngår omtrent 1 800 studieprogrammer.

Underviserundersøkelsen

NOKUT ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget om undervisernes arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil være nyttig i arbeidet med å utvikle utdanningskvaliteten.

Analyser

På denne siden finner du analyser med grunnlag i data fra Studiebarometeret.