Studiebarometeret – for kontaktpersoner ved fagskolene

Denne nettsiden samler viktig informasjon for fagskolenes kontaktpersoner og andre som jobber med Studiebarometeret.

Viktige datoer – 2023

14.–25. mars: NOKUT sender ut promoteringsmateriell til fagskolene.

18. mars–10. april: NOKUT arbeider med å kvalitetssikre datagrunnlaget (oversikt over studentene og bakgrunnsinformasjon som utdanningstilbud, kjønn, alder mm). I denne perioden kan det hende vi tar kontakt med dere hvis vi har noe spørsmål om datagrunnlaget.

11. april (cirka): NOKUT sender ut ferdigstilt spørreskjema til fagskolene, oversikt over hva slags informasjon vi mottar fra NSD/DBH-Fagskole og annen informasjon om datainnsamlingsperioden.

17. april: Spørreskjemaet sendes alle studenter på e-post. Samme dag eller dagen etter mottar dere lenker til svarbarometer både på institusjons- og utdanningstilbudsnivå. Dere kan da følge svarprosenten på utdanningstilbudene på deres egen institusjon i tillegg til svarprosenten nasjonalt og på hver enkelt fagskole.

Påminnelser til studenter som ikke har svart sendes på følgende dager:

  • 19. april (sms)
  • 24. april (e-post)
  • 2. mai (e-post)
  • 8. mai (e-post)

16. mai: Spørreskjemaet stenges for svar. Det legges ikke opp til utsatt svarfrist etter denne datoen.

1. juni (cirka): Fagskolene får oversendt anonymiserte svardata på individnivå og grafiske rapporter på institusjons- og utdanningstilbudsnivå.

September/oktober: Lansering av resultater og oppdatering av tall på studiebaromteret.no


Annen informasjon