Underviserundersøkelsen

NOKUT ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget om undervisernes arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil være nyttig i arbeidet med å utvikle utdanningskvaliteten.

Våren 2021 gjennomfører NOKUT og NIFU i samarbeid den nasjonale undersøkelsen om arbeidet med undervisning og studentenes læring og tidsbruk blant vitenskapelig ansatte ved norske universiteter og høyskoler. Undersøkelsen ble sist gjennomført i 2017.

Tidsbruks- og underviserundersøkelsen retter seg begge mot den samme populasjonen av vitenskapelig ansatte, og er som i 2017 slått sammen til en undersøkelse.

Les mer om Tidsbruksundersøkelsen hos NIFU.

Formål

Underviserundersøkelsen kartlegger hvordan underviserne jobber med undervisning og læring, hva slags prioriteringer og avveininger de gjør og hvilke ressurser (faglige og andre) de har tilgjengelige.

Spørsmålene er i første rekke rettet mot å få fram informasjon som er nyttig for fagmiljøenes og utdanningsinstitusjonenes arbeid med å utvikle utdanningskvaliteten. I tillegg gir det aktører som NOKUT god oversikt over hvordan arbeidet med undervisning og studentenes læring foregår i sektoren.

Undersøkelsen søker å fange normalsituasjonen for de vitenskapelig ansatte, men forsøker å isolere effekten av koronapandemien i enkelte av spørsmålene og i analysene av resultatene.

Les mer i informasjonsbrevet som er sendt til universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler.

Resultater og rapporter

Resultater fra underviserundersøkelsen vil bli gjort tilgjengelig for institusjonene i form av grafiske rapporter med resultater for egen institusjon, anonymiserte rådata dersom institusjonene ønsker dette og en nasjonal hovedrapport som NOKUT lager.

Les rapporten fra 2021 (pdf)

Les rapporten fra 2017 (pdf)

Utsending av spørreskjemaet

Invitasjon til undersøkelsen sendes ut til alle vitenskapelig ansatte ved norske universiteter og høyskoler den 13. april 2021. De vitenskapelig ansatte vil motta en e-post fra NOKUT med en personlig lenke til spørreskjemaet. Det tar omtrent 10–15 minutter å besvare den samlede undersøkelsen.

Spørreskjemaene

Kontaktpersoner ved institusjonene

Dersom institusjonen oppretter ny kontaktperson, ber vi om at navn, e-postadresse og telefonnummer sendes til underviser@nokut.no snarest. Institusjoner kan ha flere kontaktpersoner. I tillegg publiseres all informasjon til institusjonene på denne nettsiden.