Studiebarometeret – for kontaktpersoner ved universiteter og høyskoler

Denne nettsiden samler viktig informasjon for institusjonenes kontaktpersoner og andre som jobber med Studiebarometeret.

Gjennomføring av Studiebarometeret høsten 2023

  • 24. oktober: Første utsendelse av spørreskjemaet til studentene (privat e-post) – merk at det kan ta tid før undersøkelsen er sendt ut til alle studentene
  • 25. oktober: Institusjonene får lenke med oversikt over svarprosent (svarbarometeret)
  • 26. oktober: Studentene mottar første påminnelse (SMS)
  • 31. oktober: Studentene mottar andre påminnelse (skole-e-post)
  • 2. november: Studentene mottar tredje påminnelse (privat e-post)
  • 9. november: Studentene mottar fjerde påminnelse (privat e-post)
  • 26. november: Undersøkelsen stenges for besvarelser klokken 23.59
  • Første halvdel av desember: Institusjonene får tilgang til data/resultater

 


Relatert informasjon