Veiledning om kravet til regnskapsmessig skille – private fagskoler og høyskoler

Skrevet 19. februar 2018

I lov om fagskoleutdanning og lov om universiteter og høyskoler, samt forskrift om private universiteter, høyskoler og fagskoler – krav til regnskap mv ("forskriften") stilles det krav til regnskapsmessig skille mellom såkalt akkreditert og ikke-akkreditert del av institusjonenes virksomhet. Der det overordnede formålet med reglene er å sikre at offentlige tilskudd og studentenes egenbetaling benyttes i tråd med regelverket. Samtidig er det lagt vekt på at regelverket ikke skal gripe unødvendig inn i de private institusjonenes virksomhet.

I det følgende gir NOKUT noen føringer for hvordan dette kravet skal forstås, herunder noen avklaringer knyttet til kurs- og undervisningsvirksomhet, utleie av institusjonenes lokaler og tilfeller hvor en institusjon tilbyr både fagskoleutdanning og høyskoleutdanning innenfor samme rettssubjekt.

Denne veiledningen begrenser seg til å gjelde forutsetninger for at kravet til regnskapsmessig skille skal komme til anvendelse.