Akkreditering – bachelorstudier 2011–2014

Her finner du tilsynsrapporter fra perioden 2011–2014. Rapportene omfatter både de som har fått positivt vedtak og de som har fått negativt vedtak.