Rapporter fra institusjoner som har fusjonert

Under finner du de opprinnelige tilsynsrapportene fra institusjoner som senere har fusjonert.


1. januar 2016 fusjonerte Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen og skiftet navn til VID vitenskapelige høgskole.


Tidligere Markedshøyskolen Campus Kristiania. Campus Kristiania ble én høyskole pr 1. juli 2012, med underliggende fakulteter og avdelinger. Fra den datoen består Campus Kristiania av Markedshøyskolen, Norges Kreative Fagskole*, NKS Nettstudier, Aktiv Læring og Norges Helsehøyskole. 1. januar 2016: Navneendring fra Høyskolen Campus Kristiania til Høyskolen Kristiania.


Kunst- og designhøgskolen (KHiB) i Bergen ble slått sammen med Universitetet i Bergen (UiB) fra 1. januar 2017.


NITH  fusjonerte i juli 2014 med Westerdals School of Communication og NISS. Navnet på den fusjonerte høyskolen er Westerdals – Oslo School of Art, Communication and Technology eller Westerdals Oslo ACT.


Fra 1. januar 2005 fikk Norges landbrukshøgskole status som universitet med navnet Universitetet for miljø- og biovitenskap. I 2014 fusjonerte de med Norges veterinærhøgskole og ble til  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).