Høring om forslag til evalueringstema og evalueringsspørsmål i evalueringen av Lektorutdanning for trinn 8–13

NOKUT sender på høring et forslag til evalueringstema og evalueringsspørsmål i evalueringen av Lektorutdanning for trinn 8–13. På denne siden vil du finne alle dokumenter som er knyttet til høringen.

Høringsdokumentene er sendt til alle UH-institusjoner som tilbyr lektorutdanning i tillegg til relevante fagforeninger og nasjonale studentforeninger. Vi har bedt UH-institusjonene videresende dokumentene til sine universitetsskoler/lærerutdanningsskoler og praksisskoler. Dokumentene er også sendt til enkeltpersoner som allerede har deltatt i evalueringens innspillsmøter eller referansegruppe.

Høringssvar