Bloggarkiv

– Kjære sykepleiestudent som skal ha nasjonal deleksamen

Beslutningen om å avholde nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi som planlagt er faglig forankret og basert på ansvarlige myndigheters føringer om at skoleeksamen kan gjennomføres med god organisering med tanke på smittevern. En endring av eksamensform kort tid før gjennomføring vil heller ikke komme studentene til gode.

Studiebarometeret – et viktig verktøy for kvalitetsutvikling

I disse dager sender NOKUT ut Studiebarometeret, landets største studentundersøkelse, til rundt 74 000 studenter på nesten 1 800 studieprogram. Undersøkelsen gir utdanningsinstitusjonene, studieprogrammene, NOKUT og resten av utdanningssektoren mye verdifull kunnskap om studiekvaliteten.

Hvordan sikre kvalitet og stimulere til utvikling i norsk høyere utdanning?

NOKUT samfunnsoppdrag er å sikre og fremme kvalitet i utdanning. Når vi nå arbeider med hvordan vår fremtidige oppgaveportefølje skal se ut, må vi stille oss spørsmålene: Hvordan skal NOKUT utvikle seg for å sikre kvalitet og stimulere til utvikling i norsk høyere utdanning fremover? Og hvordan sikrer vi at folk kan ha tillit til utdanningssystemet?

Illustrasjon av en campus

Trenger vi en tillitsreform i høyere utdanning?

Stortinget behandlet i våres den såkalte styringsmeldingen (Styring av statlige universiteter og høyskoler), som handler om hvordan man skal styre universitetene og høyskolene fremover. Meldingen gir et klart signal om at regjeringen ønsker å styre mer i det store og mindre i det små, altså mindre detaljstyring. Men, hva betyr det, og hvordan henger dette sammen med opplevelsen av høyt styringstrykk i sektoren og et uttrykt behov for en tillitsreform fra flere hold?

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i NOKUTs oppgaver

Da regjeringen i februar varslet endringer i organiseringen av kunnskapsforvaltningen, fikk vi beskjed om at det også ville berøre NOKUT. 2. juli sendte Kunnskapsdepartementet (KD) ut et høringsnotat hvor de foreslår endringer i universitets- og høyskoleloven. Hensikten med endringene er å flytte ansvaret for godkjenning av utenlandsk utdanning fra NOKUT til det nye direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir.