– Kjære sykepleiestudent som skal ha nasjonal deleksamen

Beslutningen om å avholde nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi som planlagt er faglig forankret og basert på ansvarlige myndigheters føringer om at skoleeksamen kan gjennomføres med god organisering med tanke på smittevern. En endring av eksamensform kort tid før gjennomføring vil heller ikke komme studentene til gode.

De siste ukers økning i smitte bekymrer oss alle. De aller fleste yrkesgrupper er rammet av de nye restriksjonene, og sykepleierne er blant gruppene som må ta den største støyten.

Mange sykepleiestudenter har de siste ukene tatt kontakt med NOKUT med spørsmål om hva som skjer med nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi, og biokjemi (AFB). Noen er redde for at eksamensformen skal endres rett før eksamen, mens andre er bekymret for smitte eller karantene i forbindelse med eksamen, og ønsker dermed at den skal gjøres om.

Regjeringen sendte 7. desember brev til alle utdanningsinstitusjonene der de understreket viktigheten av å gjennomføre eksamen i tråd med smittevernreglene og legge til rette for gjennomføring enten digitalt eller fysisk med god organisering av smittevern. Dersom det kommer nye signaler fra myndigheten må vi selvsagt revurdere, men det er ikke grunn til å endre dette nå. Vi har tiltro til studentene, institusjonene og helsemyndighetene. Derfor oppfordrer vi studentene til å forberede seg som vanlig og bruke tiden til å sette seg godt inn i fagene.

Vi i NOKUT har forståelse for at dette er stressende for studentene i eksamenstiden, men NOKUTs avgjørelse er faglig forankret og basert på ansvarlige myndigheters føringer om at skoleeksamen kan gjennomføres med god organisering med tanke på smittevern. Det er også sterke faglige hensyn som taler for at skoleeksamen er den beste måten å teste denne type kunnskap på.

NOKUT har gjennom god dialog med de faglig ansvarlige ved institusjonene besluttet å gjennomføre skoleeksamen som planlagt der vi forholder oss til retningslinjene som kommer fra helsemyndighetene og regjeringen. Vi har full tiltro til at de lokale eksamenskontorene iverksetter gode smittevernstilltak.

En endring i eksamensform kort tid før planlagt gjennomføring vil ikke være til det beste for studentene.

Pandemien er krevende for oss alle sammen, men samtidig må vi gjøre vårt aller beste for å holde samfunnet i gang innenfor de rammene som myndighetene anbefaler. Det betyr at vi også ønsker at sykepleiestudentene, som alle andre studenter, skal få mulighet til å gjennomføre eksamen som planlagt.

Sykepleiere har en svært viktig rolle i det norske samfunnet, og det er bokstavelig talt livsviktig at de har lært det de skal i løpet av studiet. Eksamen i AFB tar opp mange av de mest grunnleggende temaene i utdanningen, og det er derfor svært viktig at utdanningsinstitusjonene får testet studentene grundig i dette faget. En eksamen med tilsyn (bedre kjent som skoleeksamen) er den beste måten å kontrollere dette på.

Vi ønsker lykke til med eksamen, og en riktig god juleferie når den tid kommer.

Kristin

Del med andre