Sterk vekst i fagskolene – kvaliteten må styrkes

Fagskolesektoren er i sterk vekst, og det er bred enighet om at veksten skal fortsette. Samtidig er det mye som tyder på at utdanningskvaliteten er varierende.

Fagskolene tilbyr høyere yrkesrettede utdanninger og gir kompetanse som kan tas direkte i bruk i et arbeidsliv i rask endring. Ifølge NHOs kompetansebarometer er dette noe bedriftene har et særlig stort behov for.

Sektoren er i rask vekst. Fra 2019 til i år økte antallet studenter med 25 prosent. I løpet av de siste fem årene har NOKUT hatt en dobling i antall søknader om fagskoleakkreditering. Det er bred politisk enighet om at veksten skal fortsette.

Samtidig er det en del tegn som tyder på at kvaliteten er under press. I årets Studiebarometer for fagskolestudenter svarer over 60 prosent at de er bekymret for at utdannelsen de har fått under korona er av dårligere kvalitet enn i en normal periode. I tidligere utgaver av undersøkelsen har det kommet frem at studentene mener at kontakten med arbeidslivet ikke er god nok. Fagskolene skal gi korte yrkesrettede utdanninger, og kontakt med arbeidslivet burde være en av deres styrker. I tillegg har NOKUTs tilsyn med fagskolenes kvalitetsarbeid avdekket at det er en del å ta tak i. Av de fem fagskolene som var med i første tilsynsrunde var det kun én som i utgangspunktet dokumenterte godt og systematisk kvalitetsarbeid.

Mange er opptatt av fagskoleutdanningenes kvalitet, ikke minst fagskolene selv, det er bra. Regjeringen la frem fagskolestrategien Videre vekst og kvalitet - strategi for høyere yrkesfaglig utdanning i juni i år.

Mitt håp er at en ny regjering vil prioritere fagskolene og jobbe for videre vekst og kvalitet. Det krever målrettet og felles innsats fra myndighetene, partene i arbeidslivet og fagskolene og deres eiere. Jeg vil anbefale dem å lytte til studentenes tilbakemeldinger i Studiebarometeret. NOKUT vil også analysere resultatene fra undersøkelsen videre og bruke informasjonen vi har til å sikre, utvikle og informere om utdanningskvaliteten ved fagskolene.

Dette innlegget ble først publisert i Dagsavisen 4. oktober 2021.

Del med andre