Studiebarometeret – et viktig verktøy for kvalitetsutvikling

I disse dager sender NOKUT ut Studiebarometeret, landets største studentundersøkelse, til rundt 74 000 studenter på nesten 1 800 studieprogram. Undersøkelsen gir utdanningsinstitusjonene, studieprogrammene, NOKUT og resten av utdanningssektoren mye verdifull kunnskap om studiekvaliteten.

En av de største merkedagene i NOKUT-kalenderen er dagen vi legger frem resultatene fra Studiebarometeret, vanligvis en gang i løpet av februar. Da har alle landets studenter i andre og femte studieår hatt mulighet til å svare de samme spørsmålene, og på den måten får vi en god indikasjon på hvordan de oppfatter kvaliteten på studieprogrammet sitt.

Det blir alltid en del oppmerksomhet når vi presenterer resultatene fra undersøkelsen. I mediene får vi lese at studentene i det store og hele er fornøyde med utdanningene sine, vi får vite hvor i landet de er mest og minst fornøyde og det trekkes frem noen områder studentene mener burde bli bedre. Overordnet sett er det ikke veldig store variasjoner fra år til år, men tallene sier noe om studentenes generelle oppfatning. Det gir samfunnet et innblikk i hva studentene mener om kvaliteten i utdanningen, noe som er viktig for å ivareta tilliten til norsk høyere utdanning.

Fremleggingen av resultatene markerer egentlig bare en liten del av det store arbeidet som gjøres. Den største og viktigste delen skjer på landets høyskoler og universiteter. Undersøkelsen gir utdanningsinstitusjonene og studieprogrammene en unik innsikt i hvordan studentene vurderer ulike sider av utdanningen sin. Studentene gir tilbakemelding på hvordan de opplever ting som læringsmiljø, organisering, tilknytning til arbeidslivet og bruk av digitale verktøy, i tillegg til den overordnede tilfredsheten med studiet. De får også muligheten til å gi noen lengre fritekstsvar, der de kan utdype hva de mener. Det er når man dykker ned i denne materien og ser på den enkelte høyskole og universitet, og videre på studieprogrammene, at undersøkelsen virkelig blir interessant og nyttig. Studiebarometeret blir da en viktig kilde i det kontinuerlige arbeidet som gjøres på utdanningsinstitusjonene med å utvikle kvaliteten.

Ser man for eksempel at studentene på et studieprogram ikke er helt fornøyde med veiledningen de får, så kan man ta grep og bedre det. Eller dersom studentene svarer at tilknytningen til arbeidslivet er god, da har man en indikasjon på at man gjør noe riktig. Ser man på resultatene over tid, sier det noe om hvorvidt utviklingen går i riktig retning.

NOKUT har fått god kontakt med de som jobber med studieprogrammene i løpet av årene vi har gjennomført denne undersøkelsen, og det gjør at terskelen er lav dersom de vil be oss om å veilede dem i hvordan de kan bruke informasjonen. På samme måte gjør det at vi enkelt kan få tilbakemeldinger om hvordan vi burde utvikle undersøkelsen for å gjøre den enda mer nyttig for institusjonene og studieprogrammene. Vi er nå i gang med en større evaluering av hele undersøkelsen nettopp for å gjøre den enda mer relevant, i dette arbeidet lytter vi til og bruker tilbakemeldingene vi får.

Også for NOKUT, Kunnskapsdepartementet og andre myndigheter er informasjonen vi får fra undersøkelsen viktig. Vi i NOKUT får god innsikt og et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne utøve rollen vår som et moderne og fremtidsrettet kvalitetssikringsorgan. Kunnskapen bruker vi blant annet i evalueringer, analyser og tilsyn.

Når vi nå sender ut årets undersøkelse, håper jeg selvsagt at så mange som mulig svarer på den. Det er viktig for NOKUTs kunnskapsgrunnlag, for resten av sektoren og for samfunnet, men aller mest for studieprogrammene som bruker informasjonen i kvalitetsarbeidet sitt. Jeg gleder meg til vi skal presentere resultatene en dag i februar. Men mest av alt er jeg imponert over arbeidet som gjøres hver dag på høyskolene og universitetene og av alle andre som brenner for utdanningskvalitet. Det er dette arbeidet som skaper gode utdanninger i Norge. For NOKUT er det viktig å kunne bidra med informasjonen som trengs så dette arbeidet kan gjøres på en god og effektiv måte.

Del med andre