Bloggarkiv

Veien videre for Studiebarometeret

I løpet av sine åtte første leveår har Studiebarometeret etablert seg som et sentralt verktøy for kvalitetsarbeidet i høyere utdanning i Norge. Vi håper og tror det har vært nyttig, men tiden er kanskje moden for å tenke nytt?

En mulighet til å heve kvaliteten i utenlandsstudiene

Endelig kom den varslede stortingsmeldingen "En verden av muligheter – Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning". Dette er gode nyheter for alle oss som er opptatt av kvalitet fordi internasjonalt samarbeid er verdifullt og kan bidra til bedre kvalitet både på det faglige og personlige plan.

Illustrasjon: College Degree Scam!

Nei til falske universiteter i Norge

Khrono har gjort en god og viktig jobb med å sette søkelyset på det som går under betegnelsen falske universiteter, som er foretak som utgir seg for å være akkrediterte utdanningsinstitusjoner uten at de har slik rett. NOKUT vil bruke de redskapene vi har tilgjengelige for å sørge for at dette ikke forekommer.

Forside Prop. 1 S

Offensivt kunnskapsbudsjett

Det er positivt å se at forslaget til statsbudsjett har en sterkt kunnskapsprofil, og det er bra at regjeringen prioriterer utdanning og forskning når vi skal ut av koronakrisen.

Fra NOKUT-frokost 24. september

Flere fagskolestudenter enn noen gang

Det har aldri vært flere fagskolestudenter i Norge, og kompetansen deres er etterspurt i arbeidsmarkedet. Studentene er fornøyde med kvaliteten på utdanningene, men de mener at kontakten med arbeidslivet kunne vært bedre. Det er et tankekors.

Annonse Student Jobs

Hvordan forberedes studentene på arbeidslivet?

Kjerneoppgaver for utdanningsinstitusjonene er å gjøre studentene klare til å håndtere store samfunnsutfordringer og å gi arbeidslivet tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Likevel ser vi at flere studieprogrammer og fagområder sliter med å skape en god tilknytning til det arbeidslivet studentene etter hvert skal inn i.

Mindre styring og enklere regelverk – og vent med evaluering

Debatten om hvordan høyere utdanning bør styres i framtida er i full gang, og det er vi i NOKUT veldig glade for. Vårt innspill til den kommende stortingsmeldingen har ikke overraskende utdanningskvalitet i sentrum.

Illustrasjon: Digitale tjenester

Enklere og raskere godkjenning gjennom digitalisering

For tre–fire år siden mottok NOKUT søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning på papir. I dag skjer all søknadsbehandling digitalt. Nå arbeider vi for at flest mulig skal få automatisk svar på søknaden sin. Og snart vil kanskje digitale informasjonsløsninger gjøre søknader helt unødvendig.

Gode råd om lærerutdanningene

Anbefalingene fra den internasjonale rådgivningsgruppa for de nye femårige grunnskolelærerutdanningene er et godt utgangspunkt for videre utvikling av utdanningene.

Bilde av NOKUTs direktør Terje Mørland

Utfordrende tider

Alle fagskoler, høyskoler og universiteter har stengt campusene sine. Det er en krevende og usikker tid for både studenter og ansatte. NOKUT vil legge til rette for at institusjonene kan gjøre det mulig for studentene å fullføre studiene på en god måte også denne våren.