Overgangen til høyere utdanning

Hvert år tas det opp 160 000 studenter til høyere utdanning. Av disse er mange førsteårsstudenter. Nye studenter møter en ukjent hverdag med andre krav og annet ansvar enn i videregående opplæring.

  • Hvordan takler de overgangen?
  • Hva vet vi om informasjonen som gis til potensielle studenter, kompetansegrunnlaget deres fra videregående opplæring og studiestarten?
  • Hvordan oppfatter faglige eksperter, studenter og vitenskapelig ansatte dette?
  • Hva er utfordringene?

NOKUT gir her en oversikt over vår kunnskap om studentenes overgang til høyere utdanning. Kunnskapen stammer primært fra våre evalueringer og spørreundersøkelser. Vi bruker også informasjon fra tilsynsrapportene våre. NOKUTs evalueringer, tilsyn etc. har hatt ulike formål og fokus. Derfor er ulike sider ved overgangen til høyere utdanning vektlagt i ulik grad.