Fagmiljø

Fagmiljø er en viktig del av NOKUTs arbeid med utdanningskvalitet. På denne siden presenterer NOKUT kunnskap om fagmiljø tilknyttet studietilbud innen høyere utdanning.

  • Hva sier lovverket om krav til fagmiljø?
  • Hvilke vurderinger har blitt gjort av sakkyndige komiteer oppnevnt av NOKUT vedrørende fagmiljø i forbindelse med akkrediterings, tilsyns- og evalueringsprosesser?
  • Hva vet vi om fagmiljøets betydning for studietilbudskvaliteten og hvordan bør fagmiljø best reguleres?

Med fagmiljø menes de personene som direkte og regelmessig bidrar til utviklingen, organiseringen og gjennomføringen av studietilbudet.

Kunnskapen stammer primært fra noen utvalgte rapporter fra NOKUTs tilsyn med akkrediteringen til studietilbud, evalueringer og fra NOKUTs satsning "Fagmiljøprosjektet".