Kvalitetskultur i høyere utdanning

Denne temasiden utforsker kvalitetskultur i høyere utdanning fra ulike perspektiver.

Målet er å gi inspirasjon til hvordan kvalitetskultur kan forstås og operasjonaliseres. Vi tar utgangspunkt i perspektivene politikk, forskning og tilsyn, sett gjennom NOKUTs øyne. Ved å gjennomgå politiske og organisatoriske rammebetingelser for kvalitetskultur, forskning på kvalitetskultur og NOKUTs erfaringer fra tilsyn med hvordan institusjonene bidrar til å fremme kvalitetskultur blant ansatte og studenter, analyserer vi oss frem til spørsmål for videre refleksjon.