Bruk av kilder i kvalitetsarbeid

Norske universiteter og høyskoler er pålagt å ha et internt kvalitetssikringssystem, som NOKUT fører periodisk tilsyn med hvert 6.–8. år. Vi har undersøkt hvordan utdanningsinstitusjoner bruker kilder for å dokumentere kvalitetsarbeidet sitt. 

Vi var interesserte i to spørsmål:

  1. Hvilke typer kilder finner vi i institusjonenes dokumentasjon?
  2. Hvordan er kildene koblet til institusjonens kvalitetsområder?

Datamaterialet kommer fra fem institusjoner som var en del av NOKUTs periodiske tilsyn som ble gjennomført i 2020.