Oversikt over alle tilsyn

Under finner du en oversikt over planlagte tilsyn for perioden 2017–2024, med forbehold om endringer.

Tidsplan for tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid

Pilotprosjekt 2017–2018

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
 • MF vitenskapelige høyskole (MF)
 • Norges Handelshøyskole (NHH)
 • Norges musikkhøgskole (NMH)
 • VID vitenskapelige høgskole (VID)

Prosjekt 1 – 2018/2019

 • Høgskolen i Innlandet (INN)
 • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • NORD universitet (NORD)
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Prosjekt 2 – 2019/2020

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet)
 • Universitetet i Agder (UiA)
 • Universitetet i Stavanger (UiS)

Prosjekt 3 – 2019/2020

 • Høgskolen i Molde (HiMolde)
 • Høgskulen i Volda (HVO)
 • Høgskolen i Østfold (HiØ)
 • Høyskolen Kristiania
 • Samisk høgskole/Sámi allaskuvla

Prosjekt 4 (høst 2020–vår 2021)

 • Handelshøyskolen BI (BI)
 • Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
 • Norges idrettshøgskole (NIH)

Prosjekt 5 (vår 2021–høst 2021)

 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH)
 • Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)
 • NLA Høgskolen (NLA)

Prosjekt 6 (høst 2021–vår 2022)

 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)
 • Forsvarets høgskole (FHS)
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)
 • Politihøgskolen (PHS)

Prosjekt 7 (vår 2022–høst 2022)

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Universitetet i Oslo (UiO)
 • Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet (UiT)

Prosjekt 8 (høst 2022–vår 2024) 

 • Atlantis Medisinske Høgskole (AMH)
 • Barratt Due Musikkinstitutt
 • Bergen arkitekthøgskole (BAS)
 • Høgskulen for grøn utvikling (HGUt)
 • Høyskolen for yrkesfag
 • Høyskolen for Dansekunst (HFDK)
 • Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)
 • Lillehammer Institute of Music Production and Industries (LIMPI)
 • Noroff
 • Norsk barnebokinstitutt (NBI)
 • Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI)
 • NSKI Høyskole
 • Oslo Nye Høyskole (ONH)
 • Skrivekunstakademiet i Hordaland
 • Steinerhøyskolen