Om tilsynsprosessen

I perioden 2017–2024 fører NOKUT periodiske tilsyn med samtlige universiteter og høyskolers systematiske kvalitetsarbeid. Tilsynet gjennomføres med utgangspunkt i en prosessmodell. Under kan du lese mer om hele prosessen.

Prosessmodell

Tilsynsmodell