Prosjekt i NOKUT

Startkompetanse og overgangen til høyere utdanning

Gjennom Studiebarometeret 2018 kartla vi studentenes syn på overgangen til høyere utdanning. Nærmere bestemt kartla vi i hvilken grad studentene mener videregående opplæring har forberedt dem til høyere utdanning, hvordan studentene oppfatter overgangen til høyere utdanning og hvordan de ble tatt imot i høyere utdanning. Dette er gjort i flere delprosjekter:

Studentutveksling

Studiebarometeret hadde i 2017 mange spørsmål om studentutveksling. NOKUT har belyst temaet i flere delprosjekter: