NOKUT-podden

– En podcast om høyere utdanning som skal bidra til samtalen om god praksis i høyere utdanning –

Logo: NOKUT-podden

I NOKUT-podden snakker vi med dem som er tettest på undervisingshverdagen. Målet er å spre gode ideer og inspirasjon til andre i samme posisjon.

Vi legger også ut "ressurser" til hver episode.

God lytting!