NOKUT-podden

– En podcast om høyere utdanning som skal bidra til samtalen om god praksis i høyere utdanning –

Nyeste

#56 Den om blogging som læringsverktøy

Hvordan kan blogging fremme profesjonsidentitet og fungere som en ice breaker for sykepleierstudenter?

I denne episoden skal vi til Sandnessjøen, og VID vitenskapelige høgskole. Ved deres desentraliserte deltidsstudium i sykepleie bruker de blogging som læringsverktøy, slik at studentene lærer både formidling og kommunikasjon, krydret med sykepleiens historie.

Gjestene våre er høyskolelektor Eirin Gudevold fra Seksjon for læringsstøtte og digital utvikling, førsteamanuensis Jorunn Hov fra Institutt for sykepleie og sykepleierstudent Linda Olsen.

Lenker:

 2023

2022

2021

2020

2019

2018