Digitalt informasjonsmøte om selvevalueringen For grunnskolelærerutdanningene

NOKUT inviterer grunnskolelærerutdanningene, inkludert studenter og praksisfeltet, til et digitalt informasjonsmøte 30. mars kl. 11–13.

Grunnskolelærerutdanningene får tilsendt selvevalueringsspørsmål i begynnelsen av mars. På dette møtet ønsker vi blant annet å informere om selvevalueringens rolle i evalueringen. To representanter fra lektorprogrammene ved NMBU og NTNU vil dele sine erfaringer fra arbeidet med selvevalueringene i forbindelse med evalueringen av lektorutdanningene i 2020–2022. Vi setter også av tid til spørsmål.

Program

11.00 Velkommen og agenda v/NOKUT

11.05 Innledende om selvevalueringen v/NOKUT

 • Om selvevalueringens rolle i evalueringen
 • Hva er hensikten med selvevalueringen?
 • Viktigheten av involvering i arbeidet med svarene

11.20 Om den sakkyndige komiteens forståelse av kvalitet og arbeid med selvevalueringen v/komiteen

 • Komiteens forståelse av kvalitet
 • Komiteens arbeid med selvevalueringen
 • Hvordan ønsker komiteen at spørsmålene besvares?

11.30 Pause

11.35 Erfaringsdeling: Hvordan jobbet lektorutdanninger med besvarelsen av selvevalueringer? v/Gerd Johansen, NMBU og Helene Hauge, NTNU

11.55 Spørsmål fra deltakere

Innen 13.00 Avslutning v/NOKUT


Tidspunkt:

30. mars kl 11–13

Plattform:
Zoom (lenke blir sendt ut kort tid etter påmeldingsfristen)

Påmeldingfrist:
Torsdag 23. mars 15.00

Del med andre

 • Sted:

  Zoom
 • Tid:

  -
 • Påmeldingfrist: