Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Sentre for fremragende utdanning er en prestisjeordning for utdanning som ble opprettet i 2010. NOKUT har forvaltet ordningen siden 2010. Fra og med 2019 forvaltes den av Diku – Direktoratet for i internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning.

Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

NOKUT følger sentrenes virksomhet tett. SFU er ikke bare en finansieringsordning, men en ordning der bidrag og støtte til sentrenes utvikling står sentralt. SFU har på den måten blitt en viktig del av NOKUT. Sentrene benyttes ofte som eksempler i vårt arbeid med å stimulere til utvikling av utdanningskvalitet.

Vi er stolte av sentrene og hva de får til. Gjennom et eget SFU-magasin samarbeider vi med sentrene om spredning av resultater, kunnskap og gode praksiser.

SFU-status tildeles for fem år med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering. Denne evalueringen er en viktig del av NOKUTs oppfølgingsarbeid av sentrene. Evalueringen blir gjennomført av en internasjonal ekspertkomité som blant annet vurderer om sentrene har oppnådd målene de selv satte for femårsperioden og målene som er satt for SFU-er, samt hvilken påvirkning senteret har hatt. I tillegg skal planer for den eventuelle nye femårsperioden vurderes før komiteen til slutt sender en anbefaling til NOKUTs styre om hvorvidt de mener at hvert av sentrene skal få forlenget SFU-status.

Åtte sentre har status som Sentre for fremragende utdanning:

Vennligst gjør et valg i forrige trinn
Vennligst gjør et valg i forrige trinn
Vennligst gjør et valg i forrige trinn
Vennligst gjør et valg i forrige trinn